Narkotikapolitikk.no tar for seg de vanligste spørsmålene og påstandene om narkotika. I tillegg er det en del relevant bakgrunnsstoff. Sidene skal bidra med nyttig kunnskap for å kunne ta stilling til dagens narkotikapolitikk og eventuelle endringer i denne. Den pågående debatten preges ofte av krasse påstander og enkle løsninger, men virkeligheten er ikke svart-hvit, og ofte ikke så enkel som en skulle ønske.

 

De vanligste spørsmålene er besvart så enkelt som nødvendig, samtidig som det skal være holdbart. For dem som vil fordype seg i temaene er det lagt inn lenker til forskning og annen dokumentasjon.

SISTE FRA NARKOTIKADEBATTEN

 

Øystein Schjetne om narkotika, kriminalitet og utenforskap
Øystein Schjetne skriver i en kronikk på NRK Ytring om utenforskap og narkotrafikk i innvandrertette bydeler. (mer…)
Les mer...
UNGASS-dokumentet – god plattform for videre FN-samarbeid
av Dag Endal, Forut   Sluttdokumentet om narkotikapolitikk fra UNGASS-konferansen er en god plattform for FNs og medlemslandenes arbeid med narkotikapolitikk fra mot 2019. (mer…)
Les mer...
Øistein Kristensen og Anita Mlodozeniec om cannabisdebatten i Tidsskriftet
Psykiaterne Øistein Kristensen og Anita Mlodozeniec tar i en artikkel i Tidsskriftet (Den Norske Legeforening) for seg debatten om legalisering av cannabis med utgangspunkt i kunnskapen og erfaringen til de to overlegene ved Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. (mer…)
Les mer...
Jørgen Bramnes: Cannabis er ikke spesielt sunt
Psykiater og rusforsker Jørgen Bramnes tar for seg cannabis i et innlegg i dagens Bergens Tidende. Han påpeker at mange av skadene cannabis kan forårsake, ikke skyldes avhengighet. Det er således ikke mulig å behandle seg ut av problemene, man må forebygge. (mer…)
Les mer...

Se flere innlegg her.

VANLIGE SPØRSMÅL OM NARKOTIKAPOLITIKK

 

”Krigen mot narkotika”
    Påstand: "Krigen mot narkotika må avblåses. Den er mislykket."   - Det er stort sett bare legaliseringstilhengere som holder liv i begrepet «krigen mot narkotika», fordi det passer bra å argumentere mot et synspunkt som ingen andre vil forsvare. Med andre ord: et ubrukelig utgangspunkt for en fornuftig debatt.   (mer…)
Les mer...
…men cannabis kan jo brukes som medisin?!
    Påstand: Vi kan ikke forby et stoff som kan brukes som medisin og hjelpe mange syke mennesker. - Det er verken forbudt eller kontroversielt å bruke narkotika som medisin. Mange narkotiske stoffer brukes i dag, som for eksempel morfin. Hvilke stoffer som kan brukes medisinsk reguleres ikke av narkotikalovgivningen, men av andre lover. (mer…)
Les mer...
Det er bedre å regulere enn å forby
    Påstand: Det er bedre å regulere produksjon, salg og bruk av narkotika enn å forby disse stoffene. Vi kan regulere slik som vi gjør det med alkohol.   - Narkotika er allerede regulert, veldig strengt regulert. Siden dette dreier seg om nye stoffer i vår kultur, har man valgt aller strengeste regulering, et forbud. Målet er å hindre at narkotika skal skape like store problemer som alkoholen. (mer…)
Les mer...
Det hjelper ikke å straffe narkotikabrukere…
-   Påstand: Narkotika må legaliseres. Å straffe dem som tar seg en blås med bøter og fengsel, har ingen hensikt.   - Bøter og fengsel er ikke noe mål i seg selv. I mange tilfeller er det dårlige virkemidler. Men i stedet for å fjerne forbudet, kan man bruke andre reaksjoner på lovbruddene. (mer…)
Les mer...

Se flere spørsmål her.

NYHETER FRA RUSFELTET

 

NRK Urix: Økt kokainproduksjon truer fredsprosessen i Colombia
Øystein Schjetne fra Stiftelsen Golden Colombia ble intervjuet på mandagens Urix på NRK om problemene fredsprosessen i Colombia står overfor. (mer…)
Les mer...
Colombia: Paramilitære og gerilja tar kontroll over FARC sine koka-territorier
FARC-geriljaens nær 7000 soldater er nå samlet i 26 demobiliariseringssoner fordelt over hele landet, der de forbereder overlevering av våpnene til FN og den endelige overgangen til et sivilt liv. (mer…)
Les mer...
Voldsom økning av kokainproduksjon i Colombia
Kokadyrkingen i Colombia falt lenge jevnt etter toppårene rundt årtusenskiftet da det ble estimert at landet hadde rundt 160 000 hektar (1,6 millioner mål) med kokamarker.   I 2013 estimerte UNODC at det var totalt 48 000 hektar med kokamarker i Colombia. (mer…)
Les mer...
Kokain-boom i USA: Én million prøvde stoffet for første gang i fjor
Kokainbruken i USA har falt kraftig i mange år. Rand institute har anslått at bare fra 2006 til 2010 ble bruken halvert.   Nå ser trenden ut til å ha snudd. (mer…)
Les mer...

Se flere nyheter her.

FRA VÅR TWITTERKONTO

#CND2017 @KevinSabet Colorado: Flere utsalg for marihuana enn antall McDonald's- og Starbucks-utsalg til sammen!

#CND2017 @KevinSabet Colorado: More cannabis outlets than McDonald's and Starbucks shops combined.

#CND2017 @KevinSabet, SAM: Cannabis, ikke lenger "bare en plante". Nå: Hyper-kommersiell industri, som bekjemper politiske reguleringer.

#CND2017 Marijuana - not "just a plant" anymore. Now a hyper-commercialized business. And "Big Marijuana" fighting policy regulations.

Colorado - nye utfordringer: Produkter til barn. Sterkere marihuana. Aggressiv markedsføring. Forurenset dop. Industri bekjemper regulering.

#CND2017 Colorado challenges: Kid-friendly pot. High potency, Aggressive marketing. Contaminated pot. Industry fighting regulations.

#CND2017 Norge stemmer for å inkludere butyrfentanyl som regulert stoff under Single Convention 1961. Sammen med de 49 andre landene i CND.

FORUT-utfordring til UNODC: Hvordan sikre at stemmene til uskyldige ofre - søsken, barn og foreldre av rusavhengige - blir hørt i FN?

Load More...

FRA VÅR FACEBOOKSIDE