Er president Obama for legalisering av narkotika?

Er president Obama for legalisering av narkotika?

Påstand: Når går til og med president Obama inn for legalisering av narkotika.

– Obama går ikke inn for legalisering, men er bekymret for at narkotikalovene i dag rammer urettferdig, dvs at marginaliserte grupper som fattige, svarte blir fengslet i mye større antall enn andre.

I etterkant av at delstaten Colorado i USA legaliserte narkotikabruk og salg 1. januar 2014, ble dette kommentert av president Obama i et intervju i magasinet The New Yorker. I norske medier ble det en god del oppslag bygd på en NTB-melding: «Obama: Marihuana ikke farligere enn alkohol».  Dette er siden blitt mye brukt i debatter som bevis for at a) cannabis er uskadelig og b) Nå støtter også president Obama legalisering av cannabis.

 

Obama mener ikke at cannabis er uskadelig. Han sier det som mange mener, og som på visse vilkår er riktig: Ut fra fysiske skader på enkeltpersoner behøver ikke hasj være mer skadelig enn alkohol.

 

Presidenten viser til at han i sin ungdom brukte marihuana, men at han bestemte seg for å slutte. Michelle Obama forteller i et TV-intervju at dette skjedde i forbindelse med at Obamas far døde, og denne vekkeren gjorde at Barack fant ut at han ville starte et annet liv.  Ifølge kona Michelle fant Barack Obama ut at han kunne gjøre så mye mer ut av livet sitt hvis han ikke røykte marihuana. Nå sier Obama selv: – Jeg mener det er en dårlig vane og en last, på linje med sigarettene jeg har røykt en stor del av livet mitt. Men jeg mener det ikke er farligere enn alkohol. Han har lært døtrene sine at marihuana er en dårlig idé; det er bortkastet og lite sunt.

Når Obama sammenligner skadene fra cannabis med alkohol og tobakk, er det verd tå huske at disse stoffene, selv om de er lovlige, ikke er noen «hvem som helst». Tobakk og alkohol er de to forbrukerproduktene i verden som skaper størst helseskader, ifølge beregningene av verdens sykdomsbyrde (Global Burden of Disease).

 

Obama understreker samtidig at legalisering på ingen måte er noen universalløsning som vil løse alle sosiale problemer.

President Obama er i intervjuet i The New Yorker opptatt av at straffeforfølgelsen av cannabisbrukere rammer minoritetsgrupper urettferdig hardt. ”What clearly does trouble him is the radically disproportionate arrests and incarcerations for marijuana among minorities. “Middle-class kids don’t get locked up for smoking pot, and poor kids do,” he said. “And African-American kids and Latino kids are more likely to be poor and less likely to have the resources and the support to avoid unduly harsh penalties.

 

Obama sier det er viktig at stater som Columbia og Washington prøver andre veier, “because it’s important for society not to have a situation in which a large portion of people have at one time or another broken the law and only a select few get punished”. Men Obama understreker samtidig at legalisering på ingen måte er noen universalløsning som vil løse alle sosiale proiblemer. Det er mange problemer knyttet til eksperimentet som Colorado og Washington nå gjør, sier Obama. Ikke minst vil det bli vanskelig å trekke grensa når man begynner på legaliseringsveien: And you do start getting into some difficult line-drawing issues. If marijuana is fully legalized and at some point folks say, Well, we can come up with a negotiated dose of cocaine that we can show is not any more harmful than vodka, are we open to that? If somebody says, We’ve got a finely calibrated dose of meth, it isn’t going to kill you or rot your teeth, are we O.K. with that?”

 

Det er ikke slik at enkeltpersoner på et kontor kan legge om hele FNs politikk ved å skrive et notat..

I en tale til toppledere fra det amerikanske kontinentet i april 2012 sa Obama at legalisering av narkotika ikke er svaret på problemet med narkotikatrafikken: President Obama said the answer to the increasing power of drug cartels in the hemisphere was to encourage societies with strong economics, rule of law, and a sound law enforcement infrastructure.

Comments are closed.