Har FN anbefalt avkriminalisering av narkotika?

Har FN anbefalt avkriminalisering av narkotika?

 

 

Påstand: I et notat fra FN-organisasjonen UNODC blir det slått fast at FN nå går inn for avkriminalisering av narkotika.

 

– Dette er en ikke-nyhet. Notatet det vises til, var ikke et offisielt FN-dokument. FNs politikk, på narkotikaområdet og mange andre områder, blir uansett fastlagt av medlemslandene, ikke av enkelte medarbeidere i sekretariatet.

 

Den britiske milliardæren, Virgin-eieren og narkotikaforkjemperen Sir Richard Branson lanserte den store nyheten på sin blogg den 19. oktober. «I could not be more delighted», skrev Branson og viste til et angivelig nytt FN-dokument som nå oppfordret alle land til å avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika til eget bruk. BBC dekket saken, og den ble gjengitt i mange medier verden over.

 

Antakelig var det langt færre som fikk med seg at dette var en ikke-nyhet. UNODC (UN Office on Drugs and Crime) sa i en pressemelding samme dag at dokumentet det ble vist til, ikke var et offisielt FN-dokument og ikke kan tas som et uttrykk for FNs politikk på narkotikaområdet. Det sies at det var et utkast under utvikling og ikke hadde noen offisiell status.

 

I uttalelsen fra UNODC sies det også at dokumentet heller ikke er trukket tilbake; av den enkle grunn at det er ikke offisielt, – og dermed er det heller ikke noe å trekke tilbake, heter det i pressemeldingen fra 19. oktober.

 

Det understrekes for øvrig at UNODC fortsatt står for en bred og balansert narkotikapolitikk og støtter også alternativer til bruk av fengsling for narkotikabruk. (Les mer om «alternative reaksjoner» her.) Denne typen reaksjoner kan man fint bruke innenfor rammene av FNs narkotikakonvensjoner, og de er i bruk også her i landet. Det handler om ulike programmer og kontrakter som gir unge brukere hjelp til å kvitte seg med rusvaner og uten at de får det på rullebladet.

 

Det er ikke slik at enkeltpersoner på et kontor kan legge om hele FNs politikk ved å skrive et notat.

Når både Branson, BBC og mange andre «hoppet på» denne saken ukritisk, må det enten skyldes manglende kunnskap om beslutningsprosessene i FN eller et ønske om å skape usikkerhet om hva FN står. FNs politikk avgjøres ikke av de enkelte saksbehandlere. Standpunktene i FN blir til i lange prosesser og ofte vanskelige forhandlinger der ulike interesser fra FNs 190 medlemsland skal tas hensyn til og forenes.

 

Ansatte i FN spiller en viktig rolle i slike prosesser som fagfolk og tilretteleggere, slik det er i alle typer demokratiske systemer. Men det er ikke slik at enkeltpersoner på et kontor kan legge om hele FNs politikk ved å skrive et notat.

 

I narkotikapolitikken er det slik at FNs standpunkter blir utformet og vedtatt i Commission on Narcotic Drugs (CND). Dette er en komite som nå består av 53 medlemsland, men med anledning for alle andre land til også møte. Hovedforhandlingene i CND forgår på et ukelangt møte i Wien i mars hvert år, men arbeidet i CND pågår mer eller mindre hele året. UNODC er sekretariat for CND og gjør mye av forarbeidet til møtene i CND. Det er derfor alltid interessant hva UNODC-sekretariatet utreder og kommenterer. Men det er medlemslandene som bestemmer politikken.

 

Her er lenke til Richard Bransons blogg, som fikk stor oppmerksomhet da den ble skrevet 19. oktober.

Her er lenke til BBCs oppslag om saken.

Her er dementiet fra UNODC.

Comments are closed.