Hva kom det egentlig ut av UNGASS-prosessen?

Hva kom det egentlig ut av UNGASS-prosessen?

 

Påstand: UNGASS-prosessen ble mislykket. Den ga ikke noe resultat. FN har feilet i narkotikapolitikken.

 

 

FN-samarbeidet bygger på konsensus-prinsippet. Det vil si at man trenger alle medlemslandenes tilslutning til tekster som blir vedtatt, ned til hvert enkelt ord. Det oppsiktsvekkende er derfor hva man klarte å bli enige om i UNGASS; ikke det man fortsatt er uenige om!

 

Sammenlignet med 20 og 30 år tilbake har det skjedd en «stille revolusjon». Man snakker om narkotikaproblemer og hva som kan gjøres for å redusere dem, på en helt annen måte enn tidligere. Dermed ikke sagt at de praktiske handlingene i hvert enkelt land har forandret seg like mye. Disse er mer bestemt av politiske realiteter i de enkelte land enn av hva som blir diskutert i FN.
Sluttdokumentet heter «Our joint commitment to effectively addressing and countering the world drug problem» Dette er dokumentet gir oppskriften på en moderne, bred, balansert og kunnskapsbasert narkotikapolitikk, der forebygging, behandling, helse og
velferd står i forgrunnen. Dette var det full oppslutning om på UNGASS-konferansen. Nå er utfordringen å gjøre fine ord om til handlinger, nasjonalt og lokalt. Uten handling, ingen resultater å vise til når FN igjen samles for å gjøre opp status i 2019.

 

 

Noen hevder at alt er prøvd i narkotikapolitikken, og ingenting har vist seg å virke. «Dette er grunnleggende feil analyse», heter det i oppropet «Action.Now» som over 300 organisasjoner sto bak i New York 19-21. april. Oppviser til at det finnes mange tiltak som virker. «Problemet er at altfor mange land har latt være å bruke altfor mange av de effektive tiltakene. UNGASS2016 må bli vendepunktet, der vi begynner å gjøre ord om til handling. Sluttdokumentet anviser hvordan verdens land kan utvikle en bred, balansert og effektiv narkotikastrategi», heter det i oppropet.

 

Her finner du en forklaring av hva UNGASS2016 er.

Her kan du lese mer om hva som foregikk på UNGASS i New York, 19-21. april.

Her er en drøfting av innholdet i sluttdokumentet fra UNGASS.

Her ligger oppropet “Action. Now. That will make a difference“.

Her er offisiell hjemmeside til UNGASS2016, der man kan finne all dokumentasjon.

Her kan du se innlegget som FORUTs Dag Endal holdt i hovedforsamlingen i FN ved avslutningen av UNGASS den 21. april.

Comments are closed.