25% av utelivsgjestene i Oslo påvirket av narkotika

25% av utelivsgjestene i Oslo påvirket av narkotika
NRK referer i dag en undersøkelse utført av Folkehelseinstituttet høsten 2014 som på basis av spyttprøver viser at én av fire hadde fått i seg narkotika i løpet av siste to døgn. 1 av 7 hadde brukt cannabis, og en like stor andel hadde brukt kokain.

 

På spørreskjema som også ble benyttet i undersøkelsen, oppga 25% at de hadde benyttet illegale rusmidler siste måned, mens 67% oppga at de hadde gjort det noen gang.

 

I dag publiserte også 21 utesteder i Oslo et innlegg i Aftenposten der de bekjentgjør etableringen av samarbeidet “Utesteder mot Narkotika” etter modell av det svenske tiltaket Krogar mot knark.

Comments are closed.