Mina Gerhardsen i VG: En ruspolitikk som virker

Mina Gerhardsen i VG: En ruspolitikk som virker
Mina Gerhardsen i Actis skriver i  i dagens VG om den nye ruspolitikken som tar form, med fokus på hjelp og ikke straff; behovet for å avvikle bøteleggingen av tunge narkomane, øke behandlingskapasiteten og videre satsing på alternative reaksjoner og tidlig innsats.

Fra teksten:

 

“Erfaringene fra helsearbeidere og andre som jobber med slike kontrakter, er at mange unge får god hjelp og stanser en dårlig utvikling i livet. Ungdom på vei inn i rusbruk trenger ikke at rusbruken overses. De trenger et fellesskap som griper inn, også når det ikke er ønsket fra den unge der og da.”

 

“At Norge har lavere ungdomsbruk, kan forklares med summen av holdninger, forebygging, forbud og tidlig innsats. Vi bør ikke eksperimentere med noe som fungerer.”

 

“Vi må gjøre mer av det som virker for å lykkes i dette arbeidet. Bøter til tunge rusmisbrukere hjelper ikke, og det er særlig her vi må tenke nytt.”

Leave a reply