Henrik Vogt og Charlotte Lunde: I hvilken grad skal vi medisinere oss til evig solskinn og et plettfritt sinn?

Henrik Vogt og Charlotte Lunde: I hvilken grad skal vi medisinere oss til evig solskinn og et plettfritt sinn?
Legene Henrik Vogt og Charlotte Lunde retter oppmerksomheten mot gamle annonser for ADHD-medisinen Ritalin for å “illustrere hvordan enkelte legemidler ikke lenger nødvendigvis brukes mot sykdom, men like gjerne prestasjonsfremmende eller til rus.” Ritalin ble markedsført som et middel mot alt fra depresjon til overvekt, til å yte bedre og til å føle seg bedre.

 

Men, “Hvor går grensen for hva som skal fikses farmakologisk? Når skal vi si at mennesker er bra nok som de er?”

 

Fra teksten:

 

“En undersøkelse blant leserne av prestisjetidsskriftet Nature viste for noen år siden at én av fem hadde forsøkt stimulerende midler for å øke sine prestasjoner. Stadig flere forskningsstudier fokuserer også på prestasjonsfremming, ikke sykdomsbehandling.”

 

“Der psykiatriens forskere tidligere har hatt nære bånd til legemiddelindustri, ser vi i dag nye interessekonflikter. Forskning på for eksempel MDMA «crowdfundes» og utføres av den rusentusiastiske bevegelsen.

Denne nye folkebevegelsen risikerer også å la seg prege av en farmakologisk naivitet når det gjelder kjemikaliers evne til å løse komplekse, menneskelige problemer.”

 

“Dagens forsvarere av at legemidler bør brukes rekreasjonelt og prestasjonsfremmende vil bidra til å gi oss en stadig mer markedsstyrt medisinsk utvikling. Deres standpunkt er med andre ord ikke bare rusliberalisme, men også et forsvar for markedsliberalisme.”

Leave a reply