Ayna B. Johansen: Røyklagt cannabisdebatt

Ayna B. Johansen: Røyklagt cannabisdebatt
Ayna B. Johansen, forsker og psykolog ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo, tar for seg cannabisdebatten i en kronikk i VG.

Fra teksten:

“Det er menneskelig å undervurdere konsekvenser av eget bruk på både fysisk og psykisk helse. Brukere tar stolthet i å mestre eget bruk.”

“[G]ode resultater finnes ikke i å fortie farene. Cannabis-debatten er preget av mer støy enn kunnskap.”

“Debatten om legalisering av cannabis fpr ikke den legitimiteten den fortjener så lenge en liten gruppe høylyte mennesker røyklegger denne med støy og personangrep.”

 

 

Leave a reply