Bjørn Røse: Den norske narkotikapolitikken bør ikke endres

Bjørn Røse: Den norske narkotikapolitikken bør ikke endres
Tidligere tolldirektør Bjørn Røse advarer i en kronikk i VG mot en vesentlig endring av den norske narkotikapolitikken.

Fra teksten:

 

“Narkotikaliberalistene må ikke lykkes. Det å legalisere, avkriminalisere eller liberalisere bruk av narkotika i Norge vil være et farlig skritt i helt gal retning.”

“Narkotikaliberalistene sier at eksperimentet i Portugal er vellykket. Dette er ikke riktig.”

 

“Liberalistene har forsøkt å tegne et bilde av en superstreng norsk politikk, der allerede førstegangs bruk av narkotika fører til fengselsstraff. Dette er ikke korrekt. Det sitter ikke mennesker i norske fengsler for narkotikabruk alene, og fengselsstraff for første gangs bruk er utenkelig.”

 

“Det man heller ikke er klar over, er at avkriminaliseringen i Portugal i praksis har ført til at «pushere» kan ferdes fritt i skolegårder og andre salgsarenaer, hvis man har mindre enn 10 jointer på seg”

 

“Handlekraftsyndromet lever best når man nærmer seg et valg, rett og slett fordi det er enklere å vinne valg og stemmer ved å kreve reformer enn ved å bevare og løpende justere det bestående.”

 

“Beviset er at narkotika, som fortsatt er forbudt vare nesten overalt i verden, forårsaker ca 200.000 dødsfall pr år på global basis. Legale rusmidler som alkohol, tobakk og legale medikamenter forårsaker mer enn 7,5 millioner dødsfall årlig”

Comments are closed.