Legemidler viktigste årsak til narkotikadødsfall i 2016

Legemidler viktigste årsak til narkotikadødsfall i 2016
Tall fra Folkehelseinstituttet viser at det var 282 narkotikautløste dødsfall i Norge i fjor. 80% av disse var overdosedødsfall.

 

Dette er på nivå med de senere årene, 289 mennesker døde av narkotika i 2015 mot 266 i 2014. Siden 2003 har det årlige gjennomsnittet vært 264.

 

Gjennomsnittsalderen for de døde har økt fra 36 år i 2006 til 44 år i 2016. Folkehelseinstituttet skriver i sakens anledning at “[h]øyere alder medfører en noe høyere og mer sammensatt risiko for narkotikautløst dødsfall”.

 

Se også: Legemidler utløste overdoseepidemien i USA

 

I 2016 var heroin for første gang ikke lenger hovedårsak til narkotikautløste dødsfall. 27% av dødsfallene skyldtes heroin mens 35% var forårsaket av legemidler med halvsyntetiske opioider som morfin, kodein og liknende.

 

Videre var 13% av dødsfallene forårsaket av metadon og 11% av syntetiske opioider som eksempelvis buprenofin og fentanyl.

 

Det er ukjent hvorvidt legemidlene som forårsaket dødsfallene, er legalt utskrevet av lege eller er anskaffet illegalt.

Comments are closed.