Blant kompetansemålene på ungdomstrinnet er at elevene skal ha kunnskap om konsekvenser av rusmiddelbruk og kunne diskutere holdninger til rusmidler. Den pågående narkotikadebatten preges ofte av enkle løsninger, og mange lærere opplever at elevene etter å ha lest sider som promoterer narkotikabruk på nettet, har liten forståelse for at mange rusmidler er forbudt i Norge. Det er en fare for at slike holdninger kan bidra til å øke narkotikakonsumet blant ungdom.

Vi presenterer derfor på denne siden noen tekster som kan være nyttige når en skal presentere Norges restriktive rusmiddelpolitikk, og spesielt de illegale rusmidlene, med elevene.

 

 

“Men mennesket har alltid ruset seg…?”

Ja, men rusbehovet er på ingen måte konstant. Det påvirkes av sosiale, økonomiske og kulturelle faktorer. Og det som er enda viktigere: Det kan styres i stor grad gjennom bruk av politiske virkemidler.

Les artikkel her

“Staten kan ikke velge rusmiddel for folk…”

Vi står ikke så fritt i våre valg som vi tror; samfunnet har som fellesskap foretatt valg på svært mange områder for å ivareta tryggheten til forbrukerne.

Les artikkelen her

“Kampen mot narkotika er tapt…”

Kampen mot narkotikaskadene vil aldri bli tapt eller vunnet. Vi må alltid sette inn tiltak for å redusere skadene mest mulig.

Les artikkelen her

“La oss legalisere narkotika. Da tar vi markedet fra de kriminelle.”

Også de tunge stoffene? I så fall: De kriminelles fortjeneste er så enorm at staten i så fall må redusere prisene til en brøkdel av dagens.

Les artikkelen her

Hva er narkotikapolitikk?

Det er ikke enkelttiltakene i en narkotikapolitikk som er avgjørende. Det er summen av og bredden i tiltakene som teller. Jo flere tiltak, jo bedre – i utgangspunktet. Særlig hvis tiltakene henger sammen og støtter hverandre.

Man kan kalle det rusfeltets grunnlov: Økt tilgjengelighet gir økt forbruk og større skader. Tilgjengelighet må i denne sammenhengen forstås som et sammensatt begrep, slik det er vist i denne modellen.

Les artikkelen her

SPESIALREPORTASJE

Overdoseepidemien i USA

600 000 mennesker har dødd av overdose i USA siden århundreskiftet. Man tror like mange vil dø over de neste ti årene. Titusener av barn blir foreldreløse. Epidemien ble utløst av “legal narkotika” – smertestillende opiodbaserte legemidler. 

For å overkomme befolkningens skespsis mot opioider, satte legemiddelindustrien inn en massiv kampanje med misvisende informasjon for å “destigmatisere” stoffene – noe flere selskaper har blitt dømt for etter at katastrofen var et faktum.

Se vår spesialreportasje om epidemien her

I MEDIA

 

 

Kronikkserie fra rusforskere fra SERAF og Folkehelseinstituttet i Aftenposten

Noen av Norges ledende rusforskere har i fem Aftenposten-kronikker i sommer tatt for seg en del sentrale spørsmål i rusdebatten, se for eksempel disse kronikkene:

Ruspolitikk i endring og behov for nye mål og virkemidler?

“Rusmiddelbruk er imidlertid i betydelig grad kollektive fenomener. Større aksept for bruk vil bidra til generell ufarliggjøring av rusmiddelbruk og med stor sannsynlighet til økte forbruk og rusproblemer – særlig hos dem som er vanskeligst stillet.”

Hva er egentlig rusmiddelavhengighet

“Farene knyttet til et rusmiddel øker med omfanget av bruken. Utbredt og høy bruk av et stoff vil avhenge av sosial kontekst og aksept. […] Farlighetspotensialet av andre rusmidler får man neppe se fullt ut før de eventuelt er legalisert.”