Bakgrunn

WHO-rapport: Konsekvenser av ikke-medisinsk cannabisbruk.
Cannabis er verdens mest utbredte illegale rusmiddel, i 2013 var det estimert at 181,8 millioner mennesker mellom 15 og 64 år...
Les mer...
Overdosedødsfall
På det forebyggende området er det allment kjent at brede innsatser mot brede folkegrupper er svært effektivt og veldig rimelig....
Les mer...
SIRUS svarer på spørsmål om narkotika
Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) har en egen side der de svarer på vanlige spørsmål om narkotika, narkotikapolitikk og narkotikaproblemer....
Les mer...
Hva vet vi om cannabis?
Det forskes mye på cannabis og virkningen av bruken. Samtidig er meningene og mytene om cannabis mange og sterke. De...
Les mer...