Bakgrunn

Hvilke rusmidler er farligst?
Dette er et tema som stadig dukker opp i den offentlige debatten rundt alkohol og narkotika. Rankinger over rusmidler finnes,...
Les mer...
Det nytter – både for rusavhengige, politikere og medmennesker
I narkotikadebatten er det ikke uvanlig å hevde at det ikke nytter å forebygge narkotikaproblemer eller å bli narkotikafri. Derfor...
Les mer...
Cannabis – bruk og utbredelse
Cannabis er det illegale rusmiddelet som er mest utbredt i Norge. Det betyr ikke at bruken er svært utbredt.
Les mer...
Hva inneholder en god narkotikapolitikk?
I den norske debatten kan man lett få inntrykk av at narkotikapolitikken står og faller på enkelttiltak, som f.eks. om...
Les mer...
Cannabisavhengighet og traumelidelser: Doble byrder – kombinerte løsninger
Hasjavvenningsprogrammet (HAP) og verktøy og kunnskaper fra traumebehandling, kan være til hjelp for mennesker med samtidig traumelidelse og cannabisavhengighet.  
Les mer...