Bakgrunn

Syntetiske cannabinoider
Syntetiske cannabinoider er en stor gruppe rusmidler som er kjemisk fremstilt og har cannabisliknende effekter. Stoffene kan gi en betydelig...
Les mer...
Mange har historier å fortelle
Mange har historier de kan fortelle om hvordan rusproblemer arter seg og oppleves. De fleste historiene får vi aldri høre,...
Les mer...
Hvilke rusmidler er farligst?
Dette er et tema som stadig dukker opp i den offentlige debatten rundt alkohol og narkotika. Rankinger over rusmidler finnes,...
Les mer...
Det nytter – både for rusavhengige, politikere og medmennesker
I narkotikadebatten er det ikke uvanlig å hevde at det ikke nytter å forebygge narkotikaproblemer eller å bli narkotikafri. Derfor...
Les mer...