Bakgrunn

Det nytter – både for rusavhengige, politikere og medmennesker
I narkotikadebatten er det ikke uvanlig å hevde at det ikke nytter å forebygge narkotikaproblemer eller å bli narkotikafri. Derfor...
Les mer...
Cannabis – bruk og utbredelse
Cannabis er det illegale rusmiddelet som er mest utbredt i Norge. Det betyr ikke at bruken er svært utbredt.
Les mer...
Hva inneholder en god narkotikapolitikk?
I den norske debatten kan man lett få inntrykk av at narkotikapolitikken står og faller på enkelttiltak, som f.eks. om...
Les mer...
Cannabisavhengighet og traumelidelser: Doble byrder – kombinerte løsninger
Hasjavvenningsprogrammet (HAP) og verktøy og kunnskaper fra traumebehandling, kan være til hjelp for mennesker med samtidig traumelidelse og cannabisavhengighet.  
Les mer...
Hva er narkotikapolitikk?
Narkotikaproblemet kan variere sterkt over tid, i størrelse og karakter, og fra land til land. En av de viktigste faktorene...
Les mer...