Bakgrunn

Hva er narkotikapolitikk?
Narkotikaproblemet kan variere sterkt over tid, i størrelse og karakter, og fra land til land. En av de viktigste faktorene...
Les mer...
Hva er målene for narkotikapolitikken?
Noen mener at norsk narkotikapolitikk er utopisk og virkelighetsfjern fordi den angivelig skal ha «et narkotikafritt Norge» som mål, dvs....
Les mer...
Fakta om narkotiske stoffer
Narkotiske stoffer er i dagligtalen en fellesbetegnelse på rusmidler som er forbudt gjennom internasjonale avtaler og gjennom norsk lov. Men...
Les mer...
Hva viser analysen av avløpsvann om narkotikabruk i Oslo?
I 2014 ble det publisert en studie som analyserer avløpsvannet i over 40 europeiske byer etter spor av narkotiske stoffer....
Les mer...
Forurensede stoffer
Påstand: Stoffene man kjøper på det svarte markedet inneholder en rekke farlige stoffer som samvittighetsløse dealere bruker for å spe...
Les mer...