Bakgrunn

Hva inneholder en god narkotikapolitikk?
I den norske debatten kan man lett få inntrykk av at narkotikapolitikken står og faller på enkelttiltak, som f.eks. om...
Les mer...
Cannabisavhengighet og traumelidelser: Doble byrder – kombinerte løsninger
Hasjavvenningsprogrammet (HAP) og verktøy og kunnskaper fra traumebehandling, kan være til hjelp for mennesker med samtidig traumelidelse og cannabisavhengighet.  
Les mer...
Hva er narkotikapolitikk?
Narkotikaproblemet kan variere sterkt over tid, i størrelse og karakter, og fra land til land. En av de viktigste faktorene...
Les mer...
Hva er målene for narkotikapolitikken?
Noen mener at norsk narkotikapolitikk er utopisk og virkelighetsfjern fordi den angivelig skal ha «et narkotikafritt Norge» som mål, dvs....
Les mer...
Fakta om narkotiske stoffer
Narkotiske stoffer er i dagligtalen en fellesbetegnelse på rusmidler som er forbudt gjennom internasjonale avtaler og gjennom norsk lov. Men...
Les mer...