Bakgrunn

Fakta om narkotiske stoffer
Narkotiske stoffer er i dagligtalen en fellesbetegnelse på rusmidler som er forbudt gjennom internasjonale avtaler og gjennom norsk lov. Men...
Les mer...
Hva viser analysen av avløpsvann om narkotikabruk i Oslo?
I 2014 ble det publisert en studie som analyserer avløpsvannet i over 40 europeiske byer etter spor av narkotiske stoffer....
Les mer...
Forurensede stoffer
Påstand: Stoffene man kjøper på det svarte markedet inneholder en rekke farlige stoffer som samvittighetsløse dealere bruker for å spe...
Les mer...