Nyheter

Opioid-epidemien i USA: Titusener av barn plasseres i fosterhjem
New York Times tar i denne artikkelen for seg barnas skjebne i opioid-epidemien i USA.   To millioner mennesker er...
Les mer...
55 av 100 sigaretter i New York smuglervare
Det blir ofte påstått at man ved legalt salg av narkotika, vil eliminere det svarte markedet og den tilhørende kriminaliteten. Salg av...
Les mer...
Norsk ungdom på bunn i Europa i rusmiddelbruk
Folkehelseinstituttets rapport Rusmidler i Norge 2016 er nå ute, 350 sider med med fakta og statistikk om alkohol, tobakk, narkotika og avhengighetsskapende...
Les mer...
Hvorfor har rusbruken blant ungdom på Island stupt?
The Independent tar i denne reportasjen for seg den dramatiske endringen i ungdoms rusvaner på Island de siste par tiårene....
Les mer...
Rinkeby: 9 av 10 heroinbrukere er ensligkommende flyktningebarn
Hver uke søker flere ensligkommende. mindreårige flyktninger hjelp for narkotikaproblemer ved Maria Ungdoms Akuttmottak i Stockholm.   Overlege Mathias Sjöberg...
Les mer...