Nyheter

Farmasøytiske selskaper har cannabisbaserte, smertestillende medikamenter under utvikling
Misbruk av opioider førte til 33 000 overdosedødsfall i USA i 2015. Over halvparten av disse dødsfallene var forårsaket av...
Les mer...
Biluhell øker kraftigere i statene som har legalisert cannabis for rekreasjonsbruk enn i nabostatene
CBS refererer i dag en studie fra Highway Loss Data Institute (HLDI) som viser at biluhell øker mer i delstatene Washington,...
Les mer...
Studie: Unge cannabisbrukere fikk svekket hjerneforbindelser, reaksjonsevne og IQ på 18 måneder
En studie publisert i det medisinske tidsskriftet Cerebral Cortex har sett nærmere på effekten av cannabisbruk på unge hjerner ved...
Les mer...
Studie: Jevnlige cannabisbrukere i tenårene 26 ganger større sannsynlighet for å bruke andre stoffer senere
En gruppe forskere fra Bristol University i Storbritannia har funnet at cannabisbruk i tenårene øker risikoen for bruk av andre...
Les mer...
New York Times: 19% økning i overdoser fra 2015 til 2016
New York Times har innhentet overdosedata fra samtlige delstater for fjoråret og estimerer at mellom 59 000 og 65 000...
Les mer...