Nyheter

USA: Fordobling av kokaindødsfall siden 2009
USA står oppe i en grufull opioidepidemi (heroin og syntetiske opioider som fentanyl) som tok 42 000 liv i 2016....
Les mer...
Kokaindødsfall firedoblet siden 2011 i England og Wales
En ny rapport fra Office for National Statistics viser at det var 432 kokaindødsfall i England og Wales i 2017....
Les mer...
Londons ordfører: Middelklassens kokainbrukere driver gjengvolden
London opplever en dramatisk økning i drap og spesielt knivdrap. Så langt i år er det begått 87 drap og...
Les mer...
Studie: Cannabisbruk blant unge fører til psykotiske symptomer
Canadiske forskere har sett nærmere på sammenhengen mellom cannabisbruk og psykose blant unge. I studien deltok 3720 7.-klassinger ved 31...
Les mer...
Ål i elver blir hyperaktive og alvorlig skadet av kokainforurensning
En studie publisert i Science of the Total Environment viser at ål som oppholder seg i elver og vann forurenset av...
Les mer...