Om narkotikapolitikk.no

Hjemmesidene narkotikapolitikk.no drives av et uformelt nettverk av enkeltpersoner og organisasjoner. Vi vil bidra til en mer konstruktiv og kunnskapsbasert narkotikadebatt.

 

Målet er at alle som ønsker en narkotikapolitikk som legger vekt på helse, velferd og frihet, skal ha ett nettsted hvor man kan gå inn og hente kunnskap, argumenter og vurderinger. Det kan være en forelder som vil gjøre seg opp en mening om alle påstandene som florerer. Eller en ungdom som skal skrive en skoleoppgave eller et leserinnlegg. Eller en organisasjonsleder som skal lage et kurs eller foredrag.

 

Alle som har bidratt til disse hjemmesidene, er engasjert i alkohol- og narkotikapolitikk på en eller annen måte. Men vi hører til ulike organisasjoner, politiske retninger og har ulik faglig bakgrunn. Noen har sin daglige jobb på alkohol- og narkotikafeltet, andre har narkotikapolitikk «bare» som et personlig engasjement.

 

Disse hjemmesidene har blitt til gjennom frivillig innsats. Vi arbeider med dette for å gi oss selv og mange andre et bedre grunnlag for å delta i narkotikadebatten. En del har også lagt inn egne penger for å få i stand disse hjemmesidene. I tillegg har vi invitert en del av de ruspolitiske organisasjonene til å bidra med et lite pengebeløp hver for å kunne bekjentgjøre sidene.

 

Siden alt arbeid gjøres frivillig, klarer vi ikke å holde sidene oppdatert fra dag til dag. Det kommer fortløpende ny dokumentasjon og ny kunnskap, heldigvis. Men innenfor de knappe tidsrammene vi har til disposisjon, skal vi gjøre vårt beste for å oppdatere sidene med jevne mellomrom.

 

Alle har rett til et narkotikafritt oppvekstmiljø. Ingen har rett til å skade eller plage andre på grunn av rus, enten det er på lovlige eller ulovlige rusmidler. Derfor ønsker vi en narkotikapolitikk som i størst mulig grad forebygger narkotikabruk og -problemer. (En slik politikk er skissert i artikkelen Hva er narkotikapolitikk?) Omtrent så mye er vi helt enige om. For øvrig kan det være mange detaljer vi er uenige om. Slik uenighet er en styrke og skaper spennende debatter.

 

For å belyse artiklene som er publisert, legger vi regelmessig ut lenker til aktuelle mediesaker. Innholdet i disse sakene representerer ikke nødvendigvis synspunktene til redaksjonen for narkotikapolitikk.no.

 

Actis eier domenenavnet og bistår med teknisk tilrettelegging, mens driften av sidene styres av to av initiativtakerne; Dag Endal (redaktør) og Øystein Schjetne. I tillegg til disse har en rekke ressurspersoner bidratt med ideer og tekster under utviklingsarbeidet.

 

Ønsker du å sende oss en melding, bruk post@narkotikapolitikk.no