fbpx

Opioidepidemien i USA: Fosterhjemsystemet er i ferd med å bryte sammen

Opioidepidemien i USA: Fosterhjemsystemet er i ferd med å bryte sammen

Systemet for plassering av barn i fosterhjem er i ferd med å bryte sammen i flere amerikanske stater som følge av opioidepidemien i landet. 33 000 mennesker mistet livet på grunn av overdose på heroin eller andre opioider i 2015 og mer enn 2 millioner mennesker er avhengige. Mange opioidavhengige foreldre ender opp med totalt å neglisjere barna, og i noen tilfeller selger de mat, leker og barnas senger for å finansiere neste dose.

 

USA har ikke noe landsdekkende statistikk om omfang og årsaker til omsorgsovertagelse. Men tallene fra delstater (fra denne artikkelen i Huffington Post) som er rammet av opioidepidemien taler sin tydelige tale.

 

I Georgia er stoffmisbruk involvert i 40% av tilfellene der barn blir tatt fra foreldrene på grunn av omsorgssvikt. Systemet er så overbelastet at lokale kirker må hjelpe fosterfamilier med klesvask etc.

Gud vet jeg ville hate å se barnehjem igjen, men barnevernsystemet er i ferd med å gå under nå

 

I Ohio er 9 900 barn i fosterhjem, en økning på 19% siden 2010. Halvparten av de som ble plassert i fosterhjem i løpet av fjoråret hadde en forelder som misbrukte narkotika. Sosialtjenesten har problemer med å plassere barna hos nær familie da det ofte viser seg at også disse personene er opioidavhengige. 70% av barn under ett år som ble plassert i fosterhjem i 2015 hadde foreldrenes opioidmisbruk som årsak.

 

Barna som blir plassert i fosterhjem er yngre enn tidligere. Mens gjennomsnittsalderen var 10,6 år i 2005 var den sunket til 8 år i 2014.

 

Se også: Huntington, West Virginia: Hvert tiende barn fødes med abstinenser

 

Vermont, som har hatt en økning på 16,4% i barn som må plasseres i fosterhjem, har nå flere barn uder 6 i fosterhjem enn på noe tidpunkt tidligere i historien. Ifølge Karen Shea, ved delstatens barnevern, kommer halvparten av disse fra hjem der en eller begge foreldrene var opiatavhengige.

 

Robin Reese ved et kommunalt barnevern i Ohio uttaler til Wall Street Journal at man står i fare for  å miste en hel generajon med barn hvis ikke noe gjøres. “Gud vet jeg ville hate å se barnehjem igjen, men barnevernsystemet er i ferd med å gå under nå.”

 

Et annet sørgelig faktum er at mange av disse omsorgsovertakelsene nok vil være permanente. Tilbud innen behanding og rehabilitering er mangelfulle for den mindre ressurssterke delen av misbrukerne, og tilbakefallsprosenten etter endt behandling er høy.

 

Se også: Millenials på heroin fyller legevaktene i California

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com