fbpx

1% av alle amerikanske foreldre med mindreårige barn opioidavhengige

1% av alle amerikanske foreldre med mindreårige barn opioidavhengige

623 000 foreldre til mindreårige i USA er opioidavhengige.

En studie publisert i Annals of Family Medicine Journal viser at 623 000 foreldre med barn under 18 år i USA er opioidavhengige. Det tilsvarer 1% av alle foreldre med barn i denne alderen.

Se også: Huntington, West Virginaia: Hvert tiende barn fødes med abstinenser

Studien viste at disse foreldrene i overveiende grad var hvite i lavinntektsgrupper. 25% av disse oppga at de hadde hadde opplevd depresjoner, hadde hatt selvmordstanker, eller hatt andre mentale problemer.

“kan ha katastrofale konsekvenser for barna” 

Mindre en en tredjedel av disse foreldrene mottok behandling for opioidavhengigheten.

Leder for studien, Lisa Clemans-Cope, uttaler til Daily Mail at dette kan ha “katastrofale konsekvenser for barna”.

“Barna har en høyere forekomst av adferdsproblemer og de har høyere sannsynlighet for selv å utvikle rusproblemer”, fortsetter hun.

Se også: Barn født med opioidabstinenser i større grad sent utviklet og med læreproblemer

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com