fbpx

Seks kommuner i Lofoten slår alarm om narkotikabruk helt ned i ungdomskolealder

Seks kommuner i Lofoten slår alarm om narkotikabruk helt ned i ungdomskolealder

Lofotposten omtaler den 15.12 et møte mellom alle ordførerne i Lofoten for å koordinere utfordringen med et hardere narkotikamiljø og økt ruskjøring blant unge i regionen. 

det brukes vold for å drive inn gjeld

Politistasjonssjef Ketil Finstad-Steira som orienterte ordførerne om situasjonen kunne fortelle at en ny trend er at det nå brukes vold for å drive inn gjeld: “Tar politiet beslag i narkotika og noen mister stoffet, må de likevel betale for det vi har tatt. Vi ser at det er voldshendelser knyttet til det.”

Ungdom ned i ungdomsskolealderen rekrutteres nå til narkotikabruk og det foretrukne salgskanalen er Snapchat: “Det foregår langt nedover. Vi ser også at de kriminelle bruker krypterte digitale tjenester. Digitalt er snapchat mest brukt, det foregår masse omsetning av narkotika på snapchat.

Denne utviklingen sammenfaller med en jevn økning i seksuallovbrudd de siste 5 årene, ifølge politiets representant. Han kan også fortelle at “unge jenter i tenåringsalderen tilbys rus i bytte med tjenester, også av seksuell art.”

unge jenter i tenåringsalderen tilbys rus i bytte med seksuelle tjenester

Regionen har også et voksende problem med ruskjøring: “De vi tar er i hovedsak mellom 18 og 25 år. Det er veldig mange nye.”

De seks ordførerne vedtok en felles uttalelse fra møtet der de blant annet uttrykker bekymring for “et mer aktivt narkotikamiljø, med bruk og rekruttering av stadig yngre brukergrupper. Spesielt bekymringsfullt er rekruttering helt ned i ungdomsskolealder.”

I uttalelsen heter det videre at “det bør etableres et tettere regionalt samarbeid i Lofoten som ser på hvordan man best kan overvåke rusbruken og etterstrebe et enda bedre og variert fritidstilbud for de unge.”

Det er behov for en en informasjonskampanje rettet mot ungdom og foreldre

Men ordførerne peker også på behovet for en “en informasjonskampanje rettet mot ungdom og foreldre”:

Det vil være et viktig steg til forebygging, og for å skape en holdningsendring som kan bidra til å forhindre en mer liberal holdning til rusbruk. Det er også et tiltak til bedre folkehelse for våre innbyggere, og vil være et vesentlig bidrag til trafikksikkerheten.

 

Se også

Narkotikapolitikk.no har bedt stortingspartiene om svar på fire spørsmål knyttet til den økende narkotikabruken blant mindreårige.

Registrer deg her for å motta partienes svar. La politikerne få vite at voksen-Norge er bekymret for denne utviklingen og vil vite hva partiene foreslår for å stanse den økende utbredelsen av narkotika blant barn og unge.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com