fbpx

Presseklipp mai: Aksepten for narkotika fortsetter å øke blant barn og unge

Presseklipp mai: Aksepten for narkotika fortsetter å øke blant barn og unge

Vi har klippet litt fra artikler i norske lokalaviser som illustrerer den økende aksepten av narkotikabruk blant barn og unge over hele landet:

Gudbrandsdalen: – Mer sterke stoffer

Gudbrandsdølen Dagningen skriver den 3. mai at det er “en økende bruk av sterkere narkotiske stoffer, mer vold, samt flere overgrep og sedelighetssaker blant ungdom i de seks kommunene i Nord-Gudbrandsdalen.

Avisa siterer politikontakt Pia Spets på at “flere av de unge, som tidligere har brukt hasj, har gått over til sterkere narkotiske stoffer. Det er bekymringsfullt. Det er sterkere stoffer det er vanskeligere å slutte med.”

“en økende bruk av sterkere narkotiske stoffer, mer vold, samt flere overgrep blant ungdom”

Det er også slik at vi observerer at stadig flere yngre jenter mellom 16 og 20 år har begynt å henge rundt et belastet miljø med eldre ungdom, sier Spets.

Politikontakten forteller videre at det har vært en økning i antall volds- og sedelighetssaker knyttet til rus, som blant annet er knyttet til “vold, overgrep og deling av bilder i sosiale medier”.

Hun kan også fortelle at sosiale medier har blitt en betydelig arena for kriminalitet: “Salg av narkotika foregår ofte ved hjelp av informasjon via sosiale medier.”

Avisa konkluderer med at “Utviklingen i Nord- Gudbrandsdalen levner ikke tvil om at mer må gjøres. Det haster med å ta grep som virker.”

 

Sunnmøre: – Stor grunn til uro over rusutvikling

Sunnmørsposten skriver i en leder den 20. mai at “fleire unge brukar narkotiske stoff enn før, og tilgangen på ulovlege rusmiddel er større enn før. Begge delar bør gi stor grunn til uro.”

Det heter videre i lederen at “I ein fersk rapport fortel ungdom og folk som arbeider med unge og rus i Ålesund korleis bruken av narkotika er i ferd med å bli vanlegare. Det er mykje lettare tilgang på ulovlege rusmiddel enn før, og fleire har brukt narkotika.”

“Det er mykje lettare tilgang på ulovlege rusmiddel enn før, og fleire har brukt narkotika”

Det er også nye grupper ungdom som nå bruker og eksperimenterer med narkotika: “Om nokon trudde at det var berre «problemungdom» som var utsette, blir det også klart avvist. Bruk av narkotika skjer i dei fleste grupper av ungdom. Mange fortel om press for å prøve, og færre er kritiske.”

Avisa påpeker at trenden ikke kun gjelder Sunnmøre: “Nasjonale undersøkingar syner det same. Narkotika blir meir og meir vanleg, og bruken veks mest hos dei yngste. I den europeiske skule-undersøkinga ESPAD svarte nær ni prosent av norske 10.-klassingar i 2019 at dei har prøvd cannabis. Dette er ein markert auke i høve snittet for dei føregåande åra. ESPAD-undersøkinga syner også ein tydeleg reduksjon i andelen som trur det er knytt stor skade til bruken av cannabis.”

Det er ikke så farlig, det er normalt, «alle bruker det»

“Det har skjedd ei haldningsendring”, er lederens avsluttende konklusjon. “Vi må gjere meir for å redusere tilgangen på rusmiddel og for å bremse den stigande aksepten for ulovlege rusmiddel.”

 

I en reportasje den 19. mai skriver avisa blant annet følgende:

“Noe av det som har endret seg er at de som ruser seg ikke lenger skiller seg ut. Før var det gjerne den typiske «problemungdommen» som rusa seg, mens «flinkisene» holdt seg langt unna.”

“Det er ikke nødvendigvis de som stryker i alle fag som ruser seg. Mange av dem er kjempeflinke, produktive og sporty sekser-elever” sier leder for kommunens ungdomsråd Julia Pater-Walderhaug til avisa.

“Mange av dem er kjempeflinke, produktive og sporty sekser-elever”

Ruskonsulent Minda Myklebust uttaler at “ungdommene sier at det er mye lettere tilgang på illegale rusmidler nå enn før. Alle kjenner noen de kan kjøpe av eller kontakte for å kjøpe.”

“Foruten alkohol er cannabis det mest brukte rusmiddelet, ifølge kartlegginga. Samtidig forteller særlig ungdom på videregående at det er mye MDMA og ecstasy i omløp. Unge sier at det ikke lenger er noen som reagerer på at noen bruker illegale rusmidler. «Det er ikke lenger en kjempenyhet». Flere forteller om et press om å prøve.”

“Unge sier at det ikke lenger er noen som reagerer på at noen bruker illegale rusmidler”

Rådgiver Randi Vartdal Knoff i Alesund kommune sier til avisa at “det har skjedd en holdningsendring. Det er ikke så farlig, det er normalt, «alle bruker det», sier Knoff.”

“Snapchat blir mye brukt for å avtale kjøp, leveringssted og pris. På TikTok deles videoer som promoterer og reklamerer for rusmidlene – med positiv vinkling.”

 

Rana: – Cannabisbruk blant unge økende trend

Avisa Nordland skriver den 2. mai at “rusmisbruket blant unge, spesielt bruken av cannabis, er en økende trend i hele landet – også i Rana.”

“rusmisbruk blant unge, spesielt bruken av cannabis, er en økende trend”

En 19-årig elev ved Polarsirkelen videregående skole uttalet til avsisa at ” rusmidler som hasj og marihuana ofte blir ufarliggjort” og at forbruket av cannabis absolutt er til stede på skolen.

– En del røyker på fest, og samtidig har mange veldig sterke politiske meninger om temaet. Jeg har hørt mange argumenter fra jevnaldrende på hvorfor de mener hasj er ufarlig, sier hun.

Den siste Ungdata-undersøkelsen viste at 5 % av ungdomsskoleelevene i regionen i løpet av det siste året har brukt hasj eller marihuana. I 2013 var dette tallet 2 prosent.

 

Lofoten: – Få tør å snakke om rusmidler

Lofot-Tidende siterer den 20. mai en politiførstebetjent som sier at en «kultur mot å tyste» i Vest-Lofoten gjør det vanskelig for politiet å få innblikk i ungdommens rusbruk.

Ikke bare ungdommene selv, men også foreldre vegrer seg mot å gå til politiet med narkotika-bekymringer. Mitt inntrykk er at få tør å snakke om dette, da de er redd for represalier, uttaler førstebetjenten til avisa.

 

Lyngdal: – Ungdom blir tilbudt gratis narkotika på snapchat

“Ungdom blir tilbudt “gratis narkotika på Snapchat for å bli rekruttert som brukere”

Lyngdals avis skriver den 18. mai om et ungdomsmiljø preget av «gjengkultur», slåsskamper og sladring. Ungdom skal bli tilbudt “gratis narkotika på Snapchat for å bli rekruttert som brukere”. og “ruset ungdom driver dank i skolegården til barneskolen og «herjer rundt» med slagvåpen”.

 

Lillehammer: – Mindreårige involvert i narkotikasalg og vold

“mindreårige over lang tid har vært involvert i kjøp og salg av narkotika i miljøet, samt voldsepisoder”

Oppland Arbeiderblad skriver den 15. mai om at politiet har beslaglagt narkotika i en russebuss.

Politiet uttaler til avisa at “en av våre viktigste oppgaver er å forhindre at barn og unge begynner å bruke narkotika, og da er en slik aksjon et virkemiddel for å forebygge og få bort narkotika fra et slikt miljø”.

Politiet påpeker videre at mindreårige over lang tid har vært involvert i kjøp og salg av narkotika i miljøet, samt voldsepisoder.

 

Kristiansand: – Det er for mye narkotika blant unge i dag

En skoleelev skriver i et innlegg i Fædrelandsvennen den 15. mai at “det er mye narkotika blant unge i dag”.

Fra innlegget:

“Etter hvert ble det mer piller og enda mer normalt.”

“Cannabis, hasj, dukket opp da jeg var rundt 13 år gammel. Først var det tøft og stort, og det ble en del av en «normal» hverdag. Alle visste det var der, men ingen reagerte. Etter hvert ble det mer piller og enda mer normalt. At det ble «normalt» ga venner lavere terskel for å prøve, det så jeg, og det opplever jeg også i dag. Jeg reagerer når jeg kjenner hasjlukta i byen, på fest eller i nærområdet. I skolekorridoren lurer jeg av og til på hvem det var denne gangen.”

“Dere voksne ser ikke problemet, opplever ikke lukta eller at den dukker opp på nye steder – det viser at vi allerede har et problem. Dere aner ikke hvor ekstremt mye det er, hvor lett det er å si ja, og hvor vanskelig det er å si nei.”

“Om ikke foreldre og politikere tar et skippertak for å få slutt på problemet, tror jeg at en eventuell rusreform vil føre til at mange i befolkninga vil trenge hjelp om noen år. Dere voksne ser ikke problemet, opplever ikke lukta eller at den dukker opp på nye steder – det viser at vi allerede har et problem. Dere aner ikke hvor ekstremt mye det er, hvor lett det er å si ja, og hvor vanskelig det er å si nei. Jeg er oppriktig redd for de som vokser opp – fordi hasj og andre rusmidler er så lett å få tak på – og det kan være inngangen til et liv ingen egentlig ønsker seg.”

 

Bergen: Politisjef kraftig bekymret etter russefesting

Bergensavisen skriver den  14. mai at to russejenter ble funnet bevisstløs i Hordnesskogen etter et russearrangement og at Politiet mistenker inntak av GHB.”

Politiet hevder overfor avisa at de er kjent med at det omsettes narkotiske stoffer på disse samlingene, og at det er et stort marked: “Det aller meste selges, alt fra pulverstoffer til piller, GHB og hasj.”

 

Inderøya: – En voksende, usunn ungdomskultur

Inderøyningen sitererer den 14. mai leder for FAU ved ungdomsskolen om at “det i Inderøy i det siste har kommet flere saker der ungdommer mistenkes for oppbevaring og bruk av narkotiske midler, og det kommer også skadeverkssaker. Klart at det er uakseptabelt.”

Hun påpeker videre at “snitching er blitt et betydelig problem. Det vil si at du ikke sladrer. Å si ifra til en voksen er ikke spesielt populært. Snitching gjør at det får langt større konsekvenser om du sier ifra enn om du tier stille”.

 

Nittedal: – Det er mye narkotika og alkohol blant unge i Nittedal nå

Leder for nattevandrerne i Nittedal uttaler til Varingen den 12. mai at “Særlig i Hakadal opplever vi nå at det er mye narkotika, spesielt hasj”.

“Jeg vet om flere som så vidt har passert 20 som sier at hasj er det vanlige nå, og ikke alkohol. Så vanlig er det”

Hun utdyper: “De som gir tilbakemelding til oss forteller om hasjrøyking men også at det settes skudd ved Klopptjern. Selv om vannet ligger under én kilometer fra Hellerudlia og Tøyenlia, og det er mange som går tur der, ser vi likevel at det er blitt et tilholdssted for ungdommer som bruker narkotika, sier Korvann.

Hun forteller videre at det ofte brukes mobil og sosiale medier i forbindelse med dette, og advarer om at “dette må vi ta tak i, og vi er nødt til at foreldre engasjerer seg. Ved å være flere voksne ute klarer vi faktisk å uroe langingen av narkotika.”

På spørsmål fra avisa om hvor utstrakt salget av narkotika er i bygda, svarer hun:

“De som har turt å fortelle om dette, og som er ungdommer selv, sier at det ikke er noe problem å få tak i. Jeg vet om flere som så vidt har passert 20 som sier at hasj er det vanlige nå, og ikke alkohol. Så vanlig er det”

 

Harstad: – Russen fortsetter kampen mot økende narkotikabruk

“Vi har opplevd en økning og nesten normalisering i bruken av narkotika blant de i vår aldersruppe”

– Vi har opplevd en økning og nesten normalisering i bruken av narkotika blant de i vår aldersruppe. Spesielt rapportertes det om en kraftig økning på videregående skole opp mot siste året som også er russetiden, sier russepresident Solveig Karlsen Vee ved Heggen videregående skole til iHarstad.no den 5. mai.

 

Bømlo: – Ekplosiv økning i bruk av alkohol og hasj

Bømlo-Nytt skriver den 5. mai at siste Ungdata-rapport fra 2020 “viser ein eksplosiv auke i bruk av alkohol og hasj blant ungdom på Bømlo.”

 

Narkotikabruk øker blant ungdom

Presseklipp uke 35: Normaliseringen av narkotikabruk blant ungdom fortsetter

Vi har klippet litt fra landets lokalaviser igjen de siste  fem dagene. Trenden fra de siste par årene fortsetter: Narkotika blir mer stadig vanligere og mer akseptert blant “vanlig” norsk ungdom.

Aftenposten: Skoler melder om økt bruk og omsetning av narkotika

Aftenposten tar i en fyldig reportasje i A-magasinet den 14. august for seg økningen av narkotikabruk blant ungdom.

Ringerikes blad: Unge får narkotika servert på mobilen

Ringerikes Blad tar i en reportasje for seg det økende salget av narkotika i regionen over Snapchat, med ungdommer både som selgere og kunder: “På skolen får de gode karakterer og på fritida har de mange venner. På Snapchat selger og kjøper de narkotika for…

Jærbladet: «Ungdom tror at hasj er lov»

Jærbladet melder i dag at det har blitt en større aksept for narkotika blant unge i regionen de siste årene.

Russelåter i Follo stappfulle av narkotikareferanser

Østlandets Blad melder den 17. april at flere av låtene til bussene i årets russekull er fulle av narkotikareferanser. I en av låtene til bussen Rockford nevnes marihuana, MDMA og kokain hele 18 ganger.

Aviser over hele landet rapporterer om at narkotika blir vanligere blant ungdom

Vi har igjen sakset avisklipp fra den siste uken om ungdom og rus. Aksepten for narkotika blant ungdom fortsetter å øke over hele landet. De første undersøkelsene som dokumenterer denne utviklingen begynner også å komme; Folkehelseinstituttet sine tall som kom denne uken, viser for eksempel…

Aksept for narkotikabruk øker blant ungdom over hele landet

Det som ser ut til å skje i ungdomsgenerasjonen nå kan ende opp med å bli en av de alvorligste samfunnsendringene vi vil oppleve i vår levetid. En endring som kan bli avgjørende for temaer som folkehelse, kriminalitet og integrering de kommende tiårene.

Narkotikabruk øker blant ungdom: uke 47

Narkotikabruk blant ungdom øker over hele landet. Her er noen utvalgte nyhetssaker som illustrerer utviklingen fra landets lokalaviser fra uke 47.

Trondheim: “De unge mener at narkotika er bedre enn alkohol, fordi du ikke blir fyllesyk”

Adresseavisen refererer i en artikkel den siste Føre var-rapporten fra St. Olavs hospital som blant annet viser at MDMA (ecstasy) er det rusmiddelet som har økt mest i Trondheim det siste året.

Bergen: “Narko er en stor del av festkulturen på videregående”

Denne uken ble det holdt et infomøte om narkotika for elever på vg2 på skolene i bydelene Fana og Ytrebygda i Bergen.

Politiet i Namdal: “Foreldre må få øynene opp for hva ungdommene sine holder på med”

“Det som er spesielt foruroligende er at det er streite og flotte ungdommer som blir tatt. Ungdommer som av samfunnet blir definert som vellykkede”

Aust-Agder: Ungdommer på 13-14 år tar overdose på GHB

– De unge bryr seg ikke om hva de putter i seg av rusmidler. De tester mer og er ukritiske til det som tilbys, sier Kim Filskov Michelsen i overdoseteamet i Arendal kommune til Agderposten.

Politiet i Levanger: “Slutt å være selvopptatt. Bruk tiden på barna dine.”

“Noen forteller om narkotikabruk på fester, og da han spør om hvorfor, så sier flere av ungdommene at hasj er kult.”

Sportslig leder i Gjøvik-Lyn: Rystet over stoffomfanget blant unge

“Jeg tok kontakt med flere ungdommer som bekreftet at bruk av narkotika er helt vanlig i mange miljøer.”

Indre Telemark: “Hasj har blitt normalisert og 15- 16- åringer bruker det.”

Vest-Telemark Blad har snakket med Cato Listhaul og Mari Moen som arbeider med forebyggende arbeid i politiet i vest- og Midt-Telemark om den økende utbredelsen av cannabis blant unge i fylket.

Narkotikabruk blant ungdom øker over hele landet

Narkotikabruken øker blant ungdom over hele landet. Her er et lite utvalg av avissaker fra de siste to ukene:

Lokalaviser: Narkotika stadig vanligere blant barn og unge

Norge har tradisjonelt ligget på bunnen av europeiske statistikker over cannabisbruk blant barn og unge. I juni kom imidlertid urovekkende resultater fra Ung i Oslo-undersøkelsen. Bruk blant tenåringsgutter i Oslo hadde gått opp fra 10% til 17% siden 2015.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com