fbpx

Fattige rammes hardest av cannabisbruk

Fattige rammes hardest av cannabisbruk

I en omfattende studie av cannabisbruk og demografi i USA, påviser forfatterne Steven Davenport og Jonathan Caulkins at andelen marihuanabrukere som røyker daglig eller nesten daglig har økt kraftig. Tidlig på 90-tallet rapporterte kun 1 av 9 av de som hadde brukt marihuana siste måned å bruke stoffet daglig eller nesten daglig. Nå, to tiår senere, er denne andelen oppe i 1 av 3.

 

Caulkins uttaler til Washington Post at det som har skjedd er at bruken av marihuana nå ligner mer på tobakksbruk enn på alkoholbruk, i den forstand at mange bruker det daglig.

 

Studien påviser også hvem disse “mange” er: I perioden 2012-2013 sto personer med kun grunnskoleutdanning for 19% av marihuanakonsumet (mens disse utgjør 13% av de voksne befolkningen). Tilsvarende sto personer med inntekt under 20 000 dollar for 29% av konsumet (mens de utgjør 19% av befolkningen).

 

Dette betyr igjen at denne fattige delen av brukerne bruker en uforholdsmessig stor del av sin inntekt på marihuana. Studien viser at brukere som bruker en fjerdedel av sin inntekt på marihuana, står for 15% av marihuanakosumet i USA.

 

En gjennomsnittlig bruker, røyker sjelden og konsumerer ikke mye. Men det meste av marihuanaen som konsumeres i USA, konsumeres av tunge brukere som røyker nesten daglig. Eller som den ene av forskerne, Jonathan Caulkins, skriver i en artikkel i årets LSE-rapport, After the Drug Wars: “The majority of cannabis in the US is consumed by people who spend the majority of their waking hours intoxicated”.

 

Most people who have used marijuana in the past year are in full control of their use, and are generally happy with that use, but consumption is highly concentrated among the smaller number of daily & near-daily users, and they tend to be less educated, less affluent, and less in control of their use.

– Jonathan Caulkins i intervju med Washington Post

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com