fbpx

2% av Londons innbyggere bruker nå kokain daglig

2% av Londons innbyggere bruker nå kokain daglig

Forskere ved King’s College i London har utført studier av avløpsvann i den britiske hovedstaden og finner at bruken av kokain nå har nådd et historisk toppunkt. Londons befolkning inntar nå rundt 200 000 doser kokain daglig. 

Konsentrasjonen av kokain er nå 900 mg pr 1000 innbyggere per dag. Dette er en økning på 130% siden 2011 da  man målte 392 mg.

Se også: Dobling av kokaindødsfall i Storbritannia, middelklassen driver konsumøkningen

En gjennomsnittlig kokaindose er ifølge The Independent på 40 mg, noe som betyr at av Londons 9 millioner innbyggere, bruker 1 av 50 kokain daglig. Studien fant også at bruken var omtrent like høy på hverdagene som den var i helgene.

Som Narkotikapolitikk.no tidligere har rapportert om, blir åler i britiske elver hyperaktive og alvorlig skadet på grunn av kokaingehalten i avløpsvannet som løper ut i britiske vassdrag. Dr. Leon Barron ved King’s College som ledet denne siste studien uttaler i den anledning at det er teknisk mulig å rense avløpsvannet for det meste av kokainet før det løper ut i elvene.

Se også: Storbritannias justisminister: kokainbrukerne har medansvar for gjengvold

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com