fbpx

29% økning i cannabisbruk i Canada etter legaliseringen

29% økning i cannabisbruk i Canada etter legaliseringen

Data fra Statistics Canada for første kvartal viser en økning i cannabisbruk på 29% etter legaliseringen. 6% av canadierne bruker cannabis daglig og 4% ukentlig. 

National Cannabis Survey fra Statistics Canada viser at 18% av canadiernere over 15 år, 5,3 millioner canadiere, oppga å ha brukt cannabis under årets første tre måneder. Dette er en økning på 29% fra første kvartal i fjor da 14% av aldersgruppen oppga å ha brukt cannabis.

Se også: 20% økning i cannabisbruk i årene forut for legaliseringen

Økningen kan sies å være overraskende, gitt den høye andelen av canadiere som allerede var cannabisbrukere. (Til sammenligning er det vel 4% i aldersgruppen 16-64 som bruker cannabis i Norge i løpet av en 12-månedersperiode.)

En stor andel av økningen utgjøres av personer som aldri tidligere hadde prøvd cannabis. 646 000 oppga å ha prøvd for første gang i år, mot 327 000 i tilsvarende periode i fjor.

Kun 49% mente at det er nødvendig å vente minst tre timer med å kjøre bil etter å ha brukt cannabis

Andelen canadiere som oppgir å bruke daglig eller nesten daglig er stabilt på 6%. Ukentlig bruk ble derimot fordoblet fra 2% til 4%.

38% oppga å ha anskaffet cannabis fra det illegale markedet. Andelen som handlet illegalt var større blant daglige brukere (33%) enn blant for eksempel sporadiske brukere (14%).

Se også: Den legale cannabisindustrien i Canada sliter

Undersøkelsen tok også for seg holdninger og praksis knyttet til bilkjøring og cannabisbruk. Kun 49% mente at det er nødvendig å vente minst tre timer med å kjøre bil etter å ha brukt cannabis. 15% av cannabisbrukere med førerkort oppga å ha kjørt innen to timer etter inntak.

13% av brukerne – over en halv million mennesker – oppga å ha inntatt cannabis like før eller mens de er på jobben.

 

 

 

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com