fbpx

Kenneth Arctander Johansen og Mina Gerhardsen: Se til Portugal, sier du?

Kenneth Arctander Johansen og Mina Gerhardsen: Se til Portugal, sier du?

Kenneth Arctander Johansen fra Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon og Mina Gerhardsen fra Actis går i denne kronikken i Klassekampen gjennom hva “den portugisiske modellen” egentlig går ut på, og hvordan den er relevant for norske forhold.

Se kronikken på RIOs sider.

 

Fra teksten:

“Vi må lage vår ruspolitikk utfra vår nasjonale kontekst og vårt utgangspunkt. «Portugal på norsk» kan bli bra om det innebærer kapasitetsøkning og organisatorisk endring”

 

“Politikken skiller seg ikke så mye fra andre land i regionen. Også Spania og Italia har avkriminalisert bruk. Avkriminaliseringen i Portugal ble begrunnet med frykt for at kriminalisering skulle føre til at folk ikke søkte behandling.”

“Parallelt med avkriminaliseringen satte myndighetene i verk en rekke helseintervensjoner, slik som forebyggingsprogrammer, sprøyteutdeling, lavterskeltiltak og metadonbehandling. Mange av disse intervensjonene var allerede etablert i Norge på det tidspunktet og er utbredt og akseptert i dag.”

“Men mens narkotikabruken i befolkningen er forholdsvis stabil og lav i en europeisk sammenheng, har vi for eksempel sett en økning blant portugisisk ungdom de siste 15 årene.”

 

“Det er relativt få som soner fengselsstraffer kun for bruk og besittelse i Europa, inkludert i Norge. Uansett burde tallet være 0. Bøter og andre straffereaksjoner er en belastning for rusavhengige. En reform som beveger oss i mer i retning av helsehjelp fremfor straff er derfor velkomment.”

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com