fbpx

Rapport: Økt transparens i det globale finanssystemet nødvendig for å bekjempe organisert kriminalitet

Rapport: Økt transparens i det globale finanssystemet nødvendig for å bekjempe organisert kriminalitet

Global Financial Integrity (GFI) anslår verdien av internasjonal organisert kriminalitet å være mellom 1600 og 2200 milliarder dollar, noe som tilsvarer rundt 2% av verdens brutto nasjonalprodukt.

Omlag halvparten av dette utgjøres av piratkopiering mens narkotika står for drøyt en fjerdedel. Andre av de store svarte økonomiene er menneskehandel, ulovlig mineralutvinning og ulovlig hogst.

 

Organisasjonen publiserte nylig en rapport om de illegale pengestrømmer fra utviklingsland som denne kriminelle virksomheten medfører. Disse pengestrømmene tilsvarer mellom 14,1% og 24% av den totale utenrikshandelen i utviklingslandene.

 

Denne svarte økonomien finansierer kriger, vold og korrupsjon over hele verden. På en presentasjon av rapporten i Oslo påpekte adm.dir. Tom Cardamone i GFI til Bistandsaktuelt også at dette betyr at “[pengene ikke] tilflyter de som trenger dem mest. De blir ikke skattet av myndigheter. Virksomheten svekker miljøet og undergraver utvikling.”

 

Det er imidlertid ikke tilstrekkelig at politi og tollvesen beslaglegger varer og pågriper forbrytere. Narkotikapolitiet i USA beslaglegger ifølge GFI 40% av de harde stoffene som ankommer landet, men de lykkes bare i å beslaglegge 1% av pengene.

 

– Uten å sikte seg inn mot pengestrømmene vil vi ikke oppnå noe. Kampen mot overnasjonal kriminalitet må rettes mot pengene som forbrytelsene genererer. Vi må stenge av det hemmelige globale finanssystemet som bidrar til at ulovlig penger kan flyttes og lånes, uttalte Cardamone videre til Bistandsaktuelt.

 

Av de tiltakene som må settes inn for å oppnå dette peker GFI i rapporten blant annet på følgende forhold:

 

  • Myndighetene må etablere offentlige oversikter over hvem de reelle eierne av selskaper er for å forhindre at intrikate selskapsstrukturer i skatteparadiser brukes til hvitvasking. (Know your customer)
  • Myndigheter må adoptere og implementere alle anbefalinger fra Financial Action Task Force’s (FATF) om tiltak mot hvitvasking, og lover som allerede er vedtatt må følges stramt opp.
  • Myndighetene må ruste opp tollvesenet til å mer effektivt kunne identifisere bevisst feilfakturering (en av de vanligste måtene å flytte illegale inntekter fra land til land).

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com