fbpx

650 000 kan dø av opioider i USA neste ti år

650 000 kan dø av opioider i USA neste ti år

STATnews.com har gjort et overslag over hvor mange liv opioidepidemien i USA kommer til å kreve over det neste tiåret. Overdosedødsfall har økt eksplosivt i USA over de siste to tiårene og krever i dag flere dødsfall enn både skytevåpen og trafikkulykker. 52 000 mennesker døde av overdose i 2015, som er siste tilgjengelige statistikk. Av disse døde vel 32 000 av opioider, en epidemi utløst av smertestillende opioidbaserte legemidler.

 

STAT har spurt ledende eksperter på folkehelse ved 10 universiteter om å anslå utviklingen i overdosedødsfall de neste ti årene. Ekspertene har ulike anslag, men er enige om én ting: Det vil bli verre før det blir bedre.

 

Se vår spesialreportasje om opioidepidemien i USA her

 

Det årlige dødstallet vil i så fall overgå historiens dødeligste år både når det gjelder dødsfall forårsaket av skytevåpen og AIDS

I ekspertenes worst case-scenario vil antallet opioiddødsfall øke fra 100 per dag (2015) til 250. Det betyr at 650 000 amerikanere vil dø av opioidoverdose over det neste tiåret, et tall i samme størrelsesorden som antallet som vil dø av brystkreft og prostatakreft i samme tidsrom.

 

Det gjennomsnittlige anslaget til de 10 ekspertene var imidlertid 500 000 opioiddødsfall over det neste tiåret. Det årlige dødstallet vil i så fall overgå historiens dødeligste år både når det gjelder dødsfall forårsaket av skytevåpen og AIDS.

 

Ekspertene samstemmer i at antallet overdosedødsfall uansett ikke vil begynne å falle før 2020, da det vil ta tid før tiltakene som nå er satt i verk vil begynne å få effekt.

 

USA: Nye medikamenter skal stanse opioidepidemien

 

Worst case-scenariet er basert på at man ikke klarer å få kontroll med mange legers lemfeldige utskriving av vanedannende opioidbaserte medisiner, og at mange avhengige begynner å bruke farligere syntetiske opioder som for eksempel fentanyl. Trump-administrasjonens planer om å kutte i Medicaid vil også kunne forverre epidemien da mange av de vel to millioner opioidavhenige vil miste helseforsikringen og dermed også mulige behandlingstilbud.

 

Når det gjelder mulige løsninger på krisen, uttaler Dr. Ronald Burke ved University of Pittsburghs Graduate school of public health følgende til STATnews:

 

Gjør vi nok av det vi tror virker – overvåkingssystemer for utskriving av medisiner, medikament-assistert behandling (som LAR, o.a.), naloxone (preparat for å starte pustefunksjonen etter overdose, o.a.)?

 

“Og,” sier Burke. “matcher vi de sosiale kostnadene med investeringer i forebygging?

 

Ohio saksøker fem opioidprodusenter

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com