fbpx

Kokadyrking i Colombia økte med 52% i 2016

Kokadyrking i Colombia økte med 52% i 2016

FNs kontor for narkotika og kriminalitet, UNODC, har i samarbeid med colombianske myndigheter nå publisert den årlige rapporten som tar for seg utviklingen i dyrking av såkalte illegale vekster i landet. I Colombia betyr dette i praksis kokaplanter som brukes til fremstilling av kokain.

 

Rapporten anslår at det pr. 31. desember 2016 var 146 000 hektar (1 460 000 mål) med kokamarker i Colombia. I fjorårets rapport anslo UNODC at det tilsvarende tallet for 2015 var 96 000 hektar, altså en økning på 52% på ett år.

 

Colombia: Paramilitære og gerilja tar kontroll over FARC sine kokaterritorier

 

Rapporten fastslår ellers at antallet kokainlaboratorier i landet som ble funnet og destruert, økte fra 3827 i 2015 til 4842 i 2016.

 

Prisen på kokablader og kokapasta – produktene bøndene leverer til kokainprodusentene – var henholdsvis USD 0,95/kg og USD 621/kg – noe som tilsvarer en nedgang i pris på henholdsvis 3,3% og 5,5% fra året før.

 

Kokabøndene kom altså dårligere ut, men kokainmafiaen økte sin avanse: prisen på kokainhydroklorid (“kokainpulver”) steg med 5% til USD 1633/kg. Ett gram ren kokain koster altså rundt 13 norske kroner.

 

Er mGluR2-genet løsningen på narkokrigen i Colombia? 

 

Den kraftigste veksten kom i grensefylker som Nariño, Putumayo og Norte de Santander – regioner som også hadde store arealer med kokamarker i 2015, og som har hatt det de siste ti år. Dette betyr at det hovedsaklig er eksisterende kokadyrkende samfunn som har ekspandert dyrkingen, og ikke kokadyrking som har spredd seg til nye områder, slik man ofte har sett tidligere.

 

Rapporten oppgir følgende mulige årsaker til denne økningen:

 

  1. Kokadyrkerne oppfatter at risikoen (for å få avlingen ødelagt hovedsaklig) er lavere nå siden Colombia for to år siden innstilte sprøyting med glifosat fra fly over kokamarker. Protester og “blokkader” mot manuell kokarydding som militæret står for, kan også ha ført til at de har oppfattet også denne risikoen som mindre.
  2. Forventninger om å få utbetalinger og finansiell støtte til omlegging til legale produkter, slik fredsavtalen inngått mellom FARC-geriljaen og colombianske myndigheter legger opp til. Bønder i kokadyrkende områder som ikke hadde kokaavlinger, kan ha startet med koka av den grunn.
  3. Reduksjon av den tradisjonelle satsingen på “alternativ utvikling” (crops substitution) til fordel for den nye strategien i fredsavtalen med fokus på integrert utvikling av landsbygda og finansiell støtte til frivillig omlegging til legale vekster.
  4. På tross av en reduksjon i prisen på kokablader fra 2015 til 2016, har prisen holdt seg stabilt høyt de senere årene.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com