fbpx

39% av cannabisbrukere hevdet å gå på jobb beruset hver uke

39% av cannabisbrukere hevdet å gå på jobb beruset hver uke

En online undersøkelse blant 600 cannabisbrukere, utført av Pollfish.com for Instamotor og referert av International Busniess Times, viser at 39% av brukerne oppga å gå beruset på jobb hver uke. 48% bekreftet å ha gått på jobb påvirket av cannabis minst én gang.

 

73% hevdet videre at de utførte en bedre jobb under påvirkning av cannabis.

 

Undersøkelsen utgir seg ikke for å være noen vitenskapelig studie, men den gir uansett en indikasjon på det mulige omfanget av problemet, og ikke minst avdekker den en holdning blant brukere om at cannabisrusen ikke reduserer yrkesrelaterte ferdigheter.

 

En tidligere undersøkelse på den samme plattformen for samme oppdragsgiver, viste at 39% av cannabisbrukere følte det trygt å kjøre bil mindre enn to timer etter å ha inntatt cannabis.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com