fbpx

5% av norske studenter bruker rusmidler for å prestere bedre

5% av norske studenter bruker rusmidler for å prestere bedre

Universitas melder at en ny undersøkelse viser at 5% av norske studenter bruker rusmidler for å bedre skoleprestasjonen.

24% av de som bekreftet at de bruker angivelig prestasjonsfremmende rusmidler, oppgir at de bruker amfetamin

Dette utgjør på landsbasis vel 14 000 studenter. Alkohol, snus og tobak er de vanligste rusmidlene som oppgis. 24% av de som bekreftet at de bruker angivelig prestasjonsfremmende rusmidler, oppgir at de bruker amfetamin mens 22% oppgir cannabis.

Leder i Norsk studentorganisasjon, Marte Øien, sier i en kommentar at “det er i seg selv urovekkende at så mange studenter ser et behov for å benytte prestasjonsfremmende rusmidler, og desto mer skremmende at en stor andel av disse velger å bruke ulovlige og potensielt skadelige stoffer“.

Professor og rusforsker Thomas Clausen uttaler til Universitas at “⁠det er nokså nytt at studenter forsøker dette her i Norge, så vidt jeg vet. Min vurdering er at det nok for de fleste faktisk vil resultere i svakere prestasjon og resultat enn uten. Min anbefaling til alle er å unngå rusmiddel med den begrunnelsen”.

Marianne Synnes Emblemsvåg (H) fra utdannings- og forskningskomitéen er bekymret over utviklingen: “Vi ser dessverre en økende tendens til glorifisering av narkotikabruk. Politikere og kjendiser snakker for legalisering av hasj, og «opplysningskampanjer» forteller ungdommen at narkotika ikke er farlig dersom du bruker det «riktig».”

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com