fbpx

5,9% av amerikanske 12.-klassinger bruker cannabis daglig

5,9% av amerikanske 12.-klassinger bruker cannabis daglig

Den amerikanske Monitoring the future-undersøkelsen tar for seg rusvanene til elever i 8., 10. og 12.-klasse. Årets studie, som er den 43. i rekken, er basert på besvarelser fra 45 000 elever fra 380 skoler over hele landet.

 

Studien finner at rusbruk blant amerikansk ungdom – alkohol, tobakk og narkotika – generelt er stabil, men at cannabisbruken øker. I 2016 hadde 24% av elevene brukt cannabis det siste året, opp fra 22,7% i 2015.

 

Holdningene til cannabis er også i endring: Mens 68,5% av 12.-klassinger var kritisk til jevnlig cannabisbruk i 2015, var dette tallet nå falt til 64,7%.

 

Undersøkelsen viser også at mange av ungdommene bruker cannabis daglig. 5,9% av 12.-klassingene oppga daglig cannabisbruk i 2016, mens henholdsvis 1,6% og 4,2% av dem oppga det samme for henholdsvis alkohol og tobakk.

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com