fbpx

67% økning i cannabisbruk i Canada siden 2011

67% økning i cannabisbruk i Canada siden 2011

Det hevdes iblant at statistikk viser at legalisering av illegale rusmidler ikke fører til økt bruk. Det kan nok ofte stemme; det som avgjør bruken er de fire typer tilgjengelighet: økonomisk, fysisk, sosial og psykologisk.

Selve legaliseringen er gjerne bare et siste skritt av en lengre prosess der den sosiale og psykologiske tilgjengeligheten har økt i form av økt aksept for bruk i samfunnet og redusert oppfatning av skadepotensial. Økningen i bruk vil finne sted i løpet av prosessen som leder frem til en legalisering.

Min oppvekst med cannabisrøykende foreldre

Dette har funnet sted i Canada som legaliserte cannabis til rusbruk i 2018. Ifølge FNs World Drug Report 2019 lå andelen canadiere som oppga å ha brukt cannabis siste år stabilt på rundt 9% i perioden 2004-2011

Fra 2012 begynte denne andelen å øke år for år frem til den nådde 15% i 2017, altså en økning på 67%. Fra 2015 til 2017 var økningen på 25%.

Ifølge FN-rapporten er økningen “i hovedsak et resultat av en reduksjon i oppfattelsen av risiko knyttet til cannabisbruk og den nasjonale debatten om legalisering av ikke-medisinsk bruk av cannabis”.

Vel 25% av cannabisbrukerne i 2017 – omlag én million personer – brukte cannabis daglig eller nesten daglig.

Forskere: Cannabisbruk er nå mer risikabel – og kommer til å øke

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com