fbpx

83% av svenskene er mot avkriminalisering

83% av svenskene er mot avkriminalisering

Svenska Dagbladet har fått utført en undersøkelse om befolkningens syn på narkotikapolitikk. Undersøkelsen ble utført i november per telefon blant 1000 tilfeldige respondenter over 15 år.

 

83% av de spurte var mot avkriminalisering av narkotika. 12% var for mens 5% ikke hadde noen formening.

 

I gruppen unge menn mellom 15 og 29 år var støtten til avkriminalisering som en ville forvente høyere, men selv i denne gruppen var 65% mot avkriminalisering.

 

På spørsmål om visjonen om et samfunn fritt for narkotika var et godt eller dårlig mål, svarte 88% at det var et godt mål. 8% var uenig i visjonen mens 4% var usikre.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com