fbpx

Ål i elver blir hyperaktive og alvorlig skadet av kokainforurensning

Ål i elver blir hyperaktive og alvorlig skadet av kokainforurensning

En studie publisert i Science of the Total Environment viser at ål som oppholder seg i elver og vann forurenset av kokain (fra avløpssystemene, og som ikke filtreres vekk i renseanlegg for kloakk) tar skade av eksponeringen for dette stoffet.

 

Biologer ved University of Naples Federico II gjorde et forsøk med å holde ål i 50 dager i bassenger med en kokainkonsentrasjon tilsvarende til den en finner i elver.

 

De fant for det første av ålene tilsynelatende var “hyperaktive” sammenlignet med ål som hadde oppholdt seg i vann uten kokain.

 

De fant videre at kokainet hadde bygget seg opp i ålens hjerne, muskler, gjeller og skinn.

 

Særlig var ålens skjelettmuskel alvorlig skadet. Den var nedbrutt og hoven, og skaden var ikke leget selv 10 dager etter at de var tatt ut av det kokainforurensede vannet.

 

“Denne studien viser at selv lave miljøkonsentrasjoner av kokain kan forårsake alvorlig morfologisk og fysiologisk skade på ålens skjelettmuskel.  Dette bekrefter den skadelige virkningen av kokain i miljøet som potensielt kan utgjøre en fare for denne artens overlevelse”, uttaler forskerne bak studien ifølge The Independent.

 

Leder for studien, Anna Capaldo, uttaler videre til National Geographic at dopaminnivåene ålen får på grunn av kokainet kan også hindre dem fra å bli kjønnsmodne, og at den situasjonen kan “hindre artens reproduksjon”.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com