fbpx

Alzheimer-medisin kan lindre symptomene på hjerneskader etter cannabisbruk

Alzheimer-medisin kan lindre symptomene på hjerneskader etter cannabisbruk

En studie utført av S.A. Gruber et.al. har analysert effekten av preparatet Citicoline på typiske lidelser kroniske cannabisrøykere utsettes for. Dette preparatet brukes i behandlingen av slagpasienter, pasienter med traumatisk hjerneskade og personer med kognitive problemer.

 

19 kroniske marihuanabrukere som hadde søkt behandling deltok i undersøkelsen. 10 av disse mottok Citicoline mens de øvrige 9 fikk placebo.

 

Ved oppstarten av studien ble det gjennomført hjernescanning (fMRI) på deltagerne samt tre standardiserte prøver for å bestemme nivå av adferdsmessig impulsivitet og presisjon i oppgaveløsning.

 

Se også: Hjerneslag og cannabis

Etter 8 ukers behandling fant forskerne at gruppen som hadde mottatt Citicoline scorte betraktelig lavere på adferdsmessig impulsivitet og hadde klart bedre presisjon i oppgaveløsning – ikke bare i forhold til startverdiene, men også i forhold til gruppen som hadde mottatt placebo. Bildene av hjernen viste også endrete mønstre for aktivering i forhold til både utgangspunktet og placebogruppen.

 

På bakgrunn av disse funnene, konkluderer forskerne med følgende:

 

Findings suggest that citicoline may facilitate the treatment of MJ use disorders by improving the cognitive skills necessary to fully engage in comprehensive treatment programs.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com