fbpx

American Heart Association advarer mot cannabisbruk

American Heart Association advarer mot cannabisbruk

American Heart Association advarer i et Scientific Statement om risiko for hjerte- og karproblemer ved cannabisbruk.

I en vitenskaplig uttalelse fra American Heart Association, publisert i dag i organisasjonens tidsskrift Circulation, konstaterer forskerne at cannabis etter alt å dømme ikke har noen dokumentert effekt når det gjelder forebygging eller behandling av hjerte- og karsykdommer.

Forskerne har derimot funnet mange studier som indikerer at cannabisbruk utgjør en risiko for hjerteinfarks, hjerteflimmer og hjertefeil.

AHA anbefaler å ikke bruke cannabis “på grunn av den potensielle skaden på hjerte, lunger og blodårer”

En av studiene som siteres i artikkelen fant at 6% av hjerteinfarktpasienter under 50 år brukte cannabis. En annen studie fant at cannabisbrukere mellom 18 og 44 år hadde betydelig høyere risiko for hjerneslag enn ikke-brukere.

Noen studier fant at i løpet av en time etter å ha røyket cannabis kan THC (virkestoffet) føre til unormal hjerterytme  som for eksempel takykardi, premature ventrikulære sammentrekninger, hjerteflimmer og ventrikulære arytmier.

Det er også tegn på at THC stimulerer fight or flight-responsen i hjernen som fører til høyere puls og øker hjertets  oksygenbehov.

Forskerne peker på at uavhengig av THC-konsentrasjon er cannabisbruk assosiert med kardiomyopati, brystsmerter, hjerteinfarkt, endringer i hjerterytme og plutselig hjertestans, og viser til at delstater hvor cannabis har blitt legalisert har opplevd en økning i innleggelser og legevaktbesøk på grunn av hjerteinfarkt.

Rose Marie Robertson som er deputy chief science and medical officer i American Heart Association uttaler i forbindelse med artikkelen at “folk som bruker cannabis trenger å vite at det [innebærer] en potensielt alvorlig helserisiko” og at “American Heart Association anbefaler at folk verken røyker eller vaper noen former for substanser, og heller ikke cannabis, på grunn av den potensielle skaden på hjerte, lunger og blodårer.”

Leder for studien, professor Robert L. Page, peker i en uttalelse på at gitt legalisering og endrede holdninger til cannabisbruk, er det viktig at helsepersonell har en bedre forståelse for hvordan cannabisbruk kan innvirke på forskrevne medikamenter i annen behandling eller i seg selv utløse hjerte- og karproblemer.

Han viser også til behov for intensivering av forskning på temaet siden “de meste vi har av data er dessverre kortsiktige, observasjonsbasrete og retrospektive som påviser trender men som ikke beviser årsak og virkning. […] Publikum trenger faktabasert, gyldig vitenskaplig informasjon om virkningen av cannabis på hjertet og blodårene|.”

 

Se også

Studie: hyppig cannabisbruk endrer hjertestrukturen

En fersk britisk studie publisert i JACC Cardiovascular Imaging indikerer at cannabisbruk endrer hjertestrukturen, noe som kan være noe av forklaringen på sammenhengen mellom cannabisbruk og hjerteproblemer.

Canadisk kardiolog: Cannabis farlig for hjerte og hjerne

Dr Chris Simpson slår i dag, 4. oktober, alarm på Canadian Stroke Congress om sammenhengen mellom cannabis og hjerteinfarkt og hjerneslag. 

Cannabisbruk assosiert med tredoblet risiko for dødsfall som følge av hypertensjon

Studien Effect of marijuana use on cardiovascular and cerebrovascular mortality: A study using the National Health and Nutrition Examination Survey linked mortality file som er publisert

Studie: Cannabisbruk øker risikoen for infarkt

  I går ble en ny studie presentert på American Heart Association’s Scientific Sessions som har sett på sammenhengen mellom cannabisbruk og en bestemt type hjerteinfarkt, stress cardiomyopathy (Takotsubokardiomyopati).

 

 

 

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com