fbpx

Author: administración

Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen viser blant annet til dokumentasjon fra Narkotikapolitikk.no i sitt spørsmål til justisminister Monica Mæland om politiet vil prioritere å "håndheve forbudet mot narkotika til tross for at man avventer en ny rusreform"  og om hun kan "forsikre at manglende prioritering fra politiets side ikke er årsaken til økende narkotikamisbruk blant unge".

Folkehelseinstituttet har levert sitt høringssvar til Rusreformutvalgets innstilling, og er på flere punkter kritisk til utvalgets forslag og den vitenskapelige begrunnelsen. Personer med problematisk bruk [perfectpullquote align="right" bordertop="false" cite="" link="" color="" class="" size=""]"En generell avkriminalisering av alle ulovlige stoffer vil med andre ord ha effekt for et...

Newsletter Powered By : XYZScripts.com