fbpx

Author: administración

Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen viser blant annet til dokumentasjon fra Narkotikapolitikk.no i sitt spørsmål til justisminister Monica Mæland om politiet vil prioritere å "håndheve forbudet mot narkotika til tross for at man avventer en ny rusreform"  og om hun kan "forsikre at manglende prioritering fra politiets side ikke er årsaken til økende narkotikamisbruk blant unge".

Newsletter Powered By : XYZScripts.com