fbpx

Author: administración

Volden og korrupsjonen narkotikatrafikken medfører er et av det 21. århundres store globale samfunnsproblemer.   Narkotikarelatert vold kan klassifiseres i tre kategorier: Den ene er psykofarmakologisk vold, som er den som utløses av selve bruken, for eksempel kan stoffer som kokain og amfetamin være agresjonsutløsende. Den andre...

Newsletter Powered By : XYZScripts.com