fbpx

Author: administración

Opioid-epidemien i USA og Canada som nå tar titusener av liv årlig, får stor oppmerksomhet. Men fenomenet er ikke begrenset til Nord-Amerika.   En ny studie publisert i World Psychiatry har sett på misbruk av opioidbaserte legemidler på verdensbasis. (Med misbruk menes bruk til annet formål enn det medisinene er foreskrevet for).

Mange spør seg hvorfor Oslo ikke opplever de samme problemene med vold, kriminalitet og narkotika som de svenske bydelene med høy innvandrerandel, som Rinkeby i Stockholm og Rosengård i Malmø.   Dag Endal tar i et innlegg i Akers avis for seg en mulig forklaring - som også forklarer hvorfor norsk ungdom ligger nederst på listen over narkotikabruk i Europa, og kanskje hvorfor ungdom i Grorud-dalen ligger lavere enn deres naboer i Oslo Vest:

Velferdsetaten i Oslo publiserte i dag rapporten “Under brua”, med undertittelen “En kartlegging av unge menn som selger rusmidler på Vaterland”. De fleste av de unge mennene har en eller to foreldre med ikke-vestlig etnisitet. Rusmidlene de selger i hovedsak hasj, men også kokain og andre illegale rusmidler. Rapporten anslår at 70-80 personer er involvert i denne salgsaktiviteten på Vaterland.

Dag Endal tar i et innlegg på Dagsavisen Nye Meninger utgangspunkt i overvåkningen av politiske motstandere som rusliberale organisasjoner skal drive med ifølge reportasjer i Klassekampen. En slik utvikling der organisasjoner er mer opptatt av å rakke ned på og spre rykter om aktører med andre oppfatninger enn å fremme sitt eget budskap, vil være destruktivt for hele frivillig sektor ifølge Endal.
Newsletter Powered By : XYZScripts.com