fbpx

Author: administración

  President Trump anførte under valgkampen "cut off the source, build a wall" (mot Mexico) som viktigste tiltak for å stanse heroinepidemien som ryster USA.   To millioner amerikanere er nå avhengige av heroin og opioider, og bare i 2015 mistet 33 000 mennesker livet i overdose. Fra 2002 til 2012 ble antall dødsfall som følge av disse substansene firedoblet.

Legene Henrik Vogt og Charlotte Lunde retter oppmerksomheten mot gamle annonser for ADHD-medisinen Ritalin for å "illustrere hvordan enkelte legemidler ikke lenger nødvendigvis brukes mot sykdom, men like gjerne prestasjonsfremmende eller til rus." Ritalin ble markedsført som et middel mot alt fra depresjon til overvekt, til å yte bedre og til å føle seg bedre.
Newsletter Powered By : XYZScripts.com