fbpx

Author: administración

Som Universitas omtalte i en reportasje nylig, har MDMA (Ecstasy) igjen blitt et populært partydop i Norge de senere årene, og det har et rykte som et "ufarlig" dop.   Forsker ved ved Folkehelseinstituttet, Marit Edland-Gryt, uttaler i reportasjen at hennes forskning viser at brukerne av MDMA er av...

Universitas tar i denne reportasjen for den deg økende etterspørselen etter Ecstasy (MDMA) og har snakket både med brukere, aktivister og forskere.   Blant annet er professor Andrew C. Parrot fra universitetet i Swansea i Wales interjuet:   Ettersom skaden på nervesystemet påvirker så mange funksjoner, fører ikke bruk...

Innlegg i Dagbladet 29.april   Kenneth Arctander Johansen, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon   Dag Endal, bistandsorganisasjonen FORUT Stig Erik Sørheim, Actis — Rusfeltets samarbeidsorgan   I forkant av forrige ukes FN-toppmøte hadde Sturla Haugsgjerd fra Foreningen for Human Narkotikapolitikk (FHN) et innlegg om norsk politikk og sivilsamfunnets rolle. Engasjementet er bra, men noen av Haugsgjerds påstander må...

Det formelle resultatet av UNGASS2016 er sluttdokumentet «Our joint commitment to effectively addressing and countering the world drug problem». Dokumentet på 24 sider er oppskriften på en bred, balansert og kunnskapsbasert tilnærming til reduksjon i narkotikaproblemene, globalt, nasjonalt og lokalt.   UNGASS-dokumentet og alle diskusjonene underveis bekrefter at det har skjedd en stille revolusjon i tilnærmingen til narkotikapolitikk både i FN og i mange medlemsland. Foreløpig er endringene størst på papiret. Nå blir utfordringen at flere land tar i bruk flere av de effektive virkemidlene – i praktisk politikk.  
Newsletter Powered By : XYZScripts.com