fbpx

Author: administración

UNGASS 2016 står for «United Nations General Assembly Special Session on Drugs 2016». Med andre ord; det dreier seg om et spesialmøte i FNs generalforsamling i New York som tar opp et tema av spesiell viktighet for medlemslandene. Forrige gang det var tilsvarende møte om narkotika var i 1998.   I 2009 vedtok FN en felles innsats mot narkotikaproblemer gjennom dokumentet "Political Declaration and Plan of Action on International Cooperation towards an Integrated and Balanced Strategy to Counter the World Drug Problem". Resultatene av denne innsatsen skal etter planen oppsummeres etter ti år, dvs. i 2019.

Av Kjetil Vesteraas, Daglig leder i Juvente På ‘an igjen. Like forutsigbart som slaps i mars, og like kjipt, strømmer nå narkotikaentusiastene til landets kommentarfelt for å klappe hverandre på skuldrene og hylle hverandres overlegne kunnskap, fremtidsinnsikt og omsorg for medmennesker. Og like uimotsagt blir de stående, innlegg etter innlegg, med feil etter feil. Noen få tar til motmæle, som Mina Gerhardsen i Actis (som IKKE er en avholdsorganisasjon, nei, som om det uansett skulle diskvalifisere dem fra debatten…), og svaret fra tåka er personangrep og hets. Dette har nå spredt seg til aviskommentatorer og ledere. Sukk.

Fra 19. til 21. april i år samles alle verdens land, med nasjonale ledere på høyt nivå, sammen med frivillige organisasjoner fra hele verden til diskusjon om narkotikapolitikk. Det dreier seg om UNGASS; United Nations General Assembly Special Session on Drugs. Noen ganger setter FNs generalforsamling av egne sesjoner til viktige enkelttema, og denne gangen handler det altså om narkotikapolitikk.

Av Dag Endal, programrådgiver i FORUT    Dag Endal har deltatt i FNs narkotikapolitiske diskusjoner de siste par årene som representant for FORUT; Solidaritetsaksjon for utvikling, og med utviklingsperspektivet som hovedfokus. I denne artikkelen drøfter han hvordan den såkalte UNGASS-prosessen fungerer og spesielt hva som er Norges utfordringer.
Newsletter Powered By : XYZScripts.com