fbpx

Author: administración

Forslaget til rusreform fra Solberg-regjeringen går i korte trekk ut på at bruk og besittelse av narkotika fremdeles skal være forbudt, men at det ikke lenger skal møtes med noen form for sanksjoner. Sanksjoner er som Rusreformutvalget definerte i NOU-en, en “negativ reaksjon”, noe som er “straffeaktig” eller har et “pønalt formål”. Altså både straff i rettslig forstand og administrative sanksjoner. Forslaget går altså ikke ut på avkriminalisering slik det har vært utført i blant annet Portugal, men en total de jure depenalisering.

Økende bruk av narkotika blant ungdom er bekymringsfullt - av helseårsaker. Men økende bruk blant ungdom vil også nødvendigvis øke problemet med leveransekjedene som kontrolleres med vold og trusler. Her er et lite knippe nyheter fra de siste par ukene om hvordan ungdom trekkes inn i voldelige narkotikaoppgjør fra den siste uken.

I juni i fjor foreslo Arbeiderpartiet og Senterpartiet at regjeringen skulle utrede og fremme lovforslag som avkriminaliserte bruk og besittelse av narkotika for tunge rusavhengige. Forslaget ble nedstemt i Stortinget av partiene som sto bak Solberg-regjeringens forslag til rusreform under henvisning til at det ville være i strid med prinsippet om likhet for loven.
Newsletter Powered By : XYZScripts.com