fbpx

Author: administración

På det forebyggende området er det allment kjent at brede innsatser mot brede folkegrupper er svært effektivt og veldig rimelig. Når man derimot skal hjelpe små og forholdsvis klart definerte grupper som allerede har et klart definert problem, er logikken en annen. Da er det målrettede og direkte innsatser i risikogruppene som vil gi best uttelling.

  Det forskes mye på cannabis og virkningen av bruken. Samtidig er meningene og mytene om cannabis mange og sterke. De mest ytterliggående cannabis-entusiastene ser hasj og marihuana som løsningen på de fleste av verdens problemer.   Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan har laget notatet «Hva vet vi om cannabis?». Notatet er et bidrag til å heve kunnskapsnivået i debatten og synliggjøre anerkjente forskningsresultater.

Det pågår en diskusjon om hvordan cannabis påvirker brukerne og hvor skadelig hasj/marihuana egentlig er. På befolkningsnivå er det fortsatt mye man ikke kan dokumentere, som hvor mange vil bli skadd hvis bruken av cannabis blir utbredt i samfunnet? Derimot vet vi en god del...

  Mange har historier de kan fortelle om hvordan rusproblemer arter seg og oppleves. De fleste historiene får vi aldri høre, blant annet fordi slike problemer fortsatt er forbundet med mye skyld, skam, stigmatisering osv. Men noen har fortalt sin historie, og de har dermed gjort det lettere for andre også å stå fram med rusproblemer i offentligheten.  

Dette er et tema som stadig dukker opp i den offentlige debatten rundt alkohol og narkotika. Rankinger over rusmidler finnes, også utført av seriøse forskere. Noen bruker slike rankinger til å gi veldig enkle svar: På den og den rankingen kommer cannabis eller ecstasy bedre ut enn alkohol. Da kan/bør/må vi også legalisere disse stoffene, lyder resonnementet. Ruspolitikk kan, dessverre eller heldigvis, ikke bygge på så enkle og grunne betraktninger.

I den norske debatten kan man lett få inntrykk av at narkotikapolitikken står og faller på enkelttiltak, som f.eks. om noen titalls tunge sprøytebrukere får behandling med heroinpreparater eller ikke. Slik er det ikke. Ikke fordi tiltak som heroinstøttet behandling er uviktige for dem det eventuelt gjelder, men fordi narkotikapolitikken er så uendelig mye større og mer sammensatt.
Newsletter Powered By : XYZScripts.com