fbpx

Avisa Sør-Trøndelag: Den nye rusreformen kan føre til mye hasjtåke

Avisa Sør-Trøndelag: Den nye rusreformen kan føre til mye hasjtåke

Avisa Sør-Trøndelag advarer i lederen Den nye rusreformen kan føre til mye hasjtåke mot rusreformen slik den er foreslått av Rusreformutvalget, spesielt i lys av den kraftige økningen i bruk og aksept for narkotika blant barn og ungdom. 

Fra lederen:

Hvis forslaget til ny rusreform blir vedtatt, vil det være frivillig å følge opp med samtaler og urinprøver

Bruk av hasj og syntetiske stoffer som MDMA og ecstacy øker blant de unge. I fjor høst ble det slått alarm ved Averøy ungdomsskole, da det ble kjent at disse stoffene var blitt veldig utbredt blant bygdas ungdom. Foreldre meldte om unger ned i 13-årsalderen som hadde endret atferd over natta og som ikke var til å kjenne igjen.

Og midt i denne virkeligheten skal nå regjeringa legge fram en ny rusreform for Stortinget.”

 

“I dag er det slik at hvis ungdom tas for bruk av narkotika, kan de signere en ruskontrakt, noe som forplikter dem til å delta på samtalemøter og la seg teste for rusbruk. Alternativet er bot eller straff. Hvis forslaget til ny rusreform blir vedtatt, vil det være frivillig å følge opp med samtaler og urinprøver. Det eneste man kan pålegges, er å møte til én samtale.”

Unge brukere blir rett og slett henvist til å bli sittende i hasjtåka helt til de utvikler et alvorlig rusproblem

De som arbeider med rusomsorg ute i kommunene, er tydelige på at de ikke klarer å overbevise ungdom om å kutte ut rusen i løpet av ett møte. Når reformen i tillegg tar høyde for at politiet ikke kan sette inn rettergangstiltak som for eksempel ransaking og sjekk av telefon, risikerer unge brukere veldig lite. De blir rett og slett henvist til å bli sittende i hasjtåka helt til de utvikler et alvorlig rusproblem”

 

Se også

Fredrikstad: Dobling av narkotikarelatert kriminalitet blant 13- og 14-åringer det siste året

Fredrikstad Blad melder om at politiet i byen er bekymret for økende kriminalitet blant 13- og 14-åringer.

Telemarksavisa: Narkotikabruk blant ungdom helt ned i 12-årsalderen har eksplodert

Telemarksavisa melder den 17. juni om eksplosjon i narkotikabruk blant ungdom helt ned i 12-årsalderen.

Skoleungdom i Kristiansund: “tøft dopmiljø der trusler og represalier er vanlige virkemidler”

I Tidens Krav den 28. mai forteller en jente fra Kristiansund om et tøft og kynisk ungdomsmiljø i byen, der narkotikabruk er blitt vanlig på fester og sammenkomster.

Rektor: “Ikke kjøp denne dritten. Jeg ber dere, ha respekt for deres eget liv og helse”

Moss avis rapporterer den 14. mai om en melding rektor Sindre Leuschner Bjerkeseth ved Re Videregående Skole har sendt ut til elevene om narkotikabruken ved skolen, der han blant annet skriver: “Ikke kjøp denne dritten. Jeg ber dere, ha respekt for deres eget liv og…

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com