fbpx

Avisa Sør-Trøndelag: Den nye rusreformen kan føre til mye hasjtåke

Avisa Sør-Trøndelag: Den nye rusreformen kan føre til mye hasjtåke

Avisa Sør-Trøndelag advarer i lederen Den nye rusreformen kan føre til mye hasjtåke mot rusreformen slik den er foreslått av Rusreformutvalget, spesielt i lys av den kraftige økningen i bruk og aksept for narkotika blant barn og ungdom. 

Fra lederen:

Hvis forslaget til ny rusreform blir vedtatt, vil det være frivillig å følge opp med samtaler og urinprøver

Bruk av hasj og syntetiske stoffer som MDMA og ecstacy øker blant de unge. I fjor høst ble det slått alarm ved Averøy ungdomsskole, da det ble kjent at disse stoffene var blitt veldig utbredt blant bygdas ungdom. Foreldre meldte om unger ned i 13-årsalderen som hadde endret atferd over natta og som ikke var til å kjenne igjen.

Og midt i denne virkeligheten skal nå regjeringa legge fram en ny rusreform for Stortinget.”

 

“I dag er det slik at hvis ungdom tas for bruk av narkotika, kan de signere en ruskontrakt, noe som forplikter dem til å delta på samtalemøter og la seg teste for rusbruk. Alternativet er bot eller straff. Hvis forslaget til ny rusreform blir vedtatt, vil det være frivillig å følge opp med samtaler og urinprøver. Det eneste man kan pålegges, er å møte til én samtale.”

Unge brukere blir rett og slett henvist til å bli sittende i hasjtåka helt til de utvikler et alvorlig rusproblem

De som arbeider med rusomsorg ute i kommunene, er tydelige på at de ikke klarer å overbevise ungdom om å kutte ut rusen i løpet av ett møte. Når reformen i tillegg tar høyde for at politiet ikke kan sette inn rettergangstiltak som for eksempel ransaking og sjekk av telefon, risikerer unge brukere veldig lite. De blir rett og slett henvist til å bli sittende i hasjtåka helt til de utvikler et alvorlig rusproblem”

 

Se også

Norske lokalaviser: Narkobruk normaliseres blant barn og unge

Noen klipp fra norske lokalaviser den siste uken om den økende bruken av narkotika blant barn og unge:

Helse Stavanger: 8 narkotikautløste dødsfall blant ungdom fra mars til mai i år

Stavanger Aftenblad melder i dag at en uformell undersøkelse utført av Helse Stavanger viser at det var 8 overdosedødsfall og/eller selvmord i forbindelse med rus blant unge i aldersgruppen 14-21 i Sør-Rogaland mellom mars og mai i år.

Presseklipp mai: Aksepten for narkotika fortsetter å øke blant barn og unge

Vi har klippet litt fra artikler i norske lokalaviser som illustrerer den økende aksepten av narkotikabruk blant barn og unge over hele landet:

Avisa Sør-Trøndelag: Den nye rusreformen kan føre til mye hasjtåke

Avisa Sør-Trøndelag advarer i lederen Den nye rusreformen kan føre til mye hasjtåke mot rusreformen slik den er foreslått av Rusreformutvalget, spesielt i lys av den kraftige økningen i bruk og aksept for narkotika blant barn og ungdom.  Fra lederen: “Bruk av hasj og syntetiske…

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com