fbpx

Aviser over hele landet rapporterer om at narkotika blir vanligere blant ungdom

Aviser over hele landet rapporterer om at narkotika blir vanligere blant ungdom

Vi har igjen sakset avisklipp fra den siste uken om ungdom og rus. Aksepten for narkotika blant ungdom fortsetter å øke over hele landet. De første undersøkelsene som dokumenterer denne utviklingen begynner også å komme; Folkehelseinstituttet sine tall som kom denne uken, viser for eksempel nesten en fordobling av cannabisbruk i aldergruppen 16-20 siden 2015.

Akershus

“Ungdommer blir stadig yngre når de begynner med narkotika”, sier en politibetjent til Akershus Amtstidende den 25. januar. “Vi er bekymret for den liberale holdningen mange nå har til narkotika og at mange ikke skiller mellom cannabis og narkotika.”

Det er som regel for seint når vi får telefonsamtalene” (fra foreldrene), sier politibetjenten og understreker at rus og ungdom må bli en naturlig del av samtalene rundt middagsbordet.

60-70% av alle jeg kjenner røyker hasj

Den 29. januar forteller to representanter for politiet på Nesodden til samme avis om foreldre som er mer kritiske til at politiet grep inn enn at barnet deres ruset seg. Ordfører i Nesodden kommenterer at “det er et stort behov for å vekke opp foreldre” og at “foreldrene som synes at rus er greit utgjør et hull i bunnen av skipet, og det må tettes”. 

Trøndelag

“Oskar” (17) forteller til Adresseavisen den 27, januar at “mellom 60-70 prosent av alle de han kjenner røyker hasj”. Selv forteller han at “dagen startet med at jeg tok meg en joint, før jeg dro på skolen. Så var det enda en dose på ettermiddagen, før jeg tok den siste på kvelden.

Nordland

Bladet Vesterålen skriver samme dag om Høyres Jan Simonsen Jenssen som krever at komiteen for utdanning får en orientering om rus og narkotika ved fylkets videregående skoler. “Ved flere skoler i fylket opplever man et økende problem med rus og narkotika. […] Elever helt ned på ungdomsskolen blir tilbudt hasj i storefri. […] Dette er noe vi er helt nødt til å sette på dagsorden, dette er nødt til å få politisk prioritet.”

Elever helt ned på ungdomsskolen blir tilbudt hasj i storefri

Troms og Finnmark

Den 30. januar skriver iFinnmark om en utvikling blant ungdommene i fylket med kjøp og salg av narkotika i sosiale medier, utestenging, krenkelser, spredning av nakenbilder og rasisme. Rektor ved Kirkenes ungdomsskole uttaler at “det er vanskelig å holde kontroll på alt ungdommen foretar seg på telefonen” og en representant for politiet kommenterer at det virker som om kjøpere av rusmidler “blir yngre og yngre”. 

Vestland

Askøyværingen skriver den 3. februar at “ungommer ned i 13-årsalderen prøver ecstasy”. En representant for kommunen uttaler at “enkelte ungdommer utforsker mer enn alkohol og cannabis”, men at denne endringen i bruk visstnok gjelder “en liten kjerne av ungdommene”.

Innlandet

NRK kan fortelle den 27, januar at de “har vært i kontakt med SLT-koordinatorer (Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak) over hele landet, der alle i mer eller mindre grad “frykter at [rusreformen] kan føre til at flere ungdommer prøver narkotika”. EN SLT-koordinator i Innlandet fylke, kan fortelle om “stadig flere ungdommer som røyker cannabis, og at det i noe større grad også er et førstegangs-rusmiddel”. En politibetjent på Toten forteller at de stadig oftere får henvendelser fra familiemedlemmer som er bekymret for ungdommers hasjbruk. 

Nasjonalt

Den 4. februar publiserte Folkehelseinstituttet 2019-tallene for spørreundersøkelsen om rusbruk. I aldersgruppen 16-20 var det 14,6% som hadde brukt cannabis i løpet av det siste året. Dette utgjør en økning på 87% fra  nivået i 2015 og på 37% fra gjennomsnittet fra årene 2012-2014.

 

Se også

Aksept for narkotikabruk øker blant ungdom over hele landet

Det som ser ut til å skje i ungdomsgenerasjonen nå kan ende opp med å bli en av de alvorligste samfunnsendringene vi vil oppleve i vår levetid. En endring som kan bli avgjørende for temaer som folkehelse, kriminalitet og integrering de kommende tiårene.

Narkotikabruk øker blant ungdom: uke 47

Narkotikabruk blant ungdom øker over hele landet. Her er noen utvalgte nyhetssaker som illustrerer utviklingen fra landets lokalaviser fra uke 47.

Trondheim: “De unge mener at narkotika er bedre enn alkohol, fordi du ikke blir fyllesyk”

Adresseavisen refererer i en artikkel den siste Føre var-rapporten fra St. Olavs hospital som blant annet viser at MDMA (ecstasy) er det rusmiddelet som har økt mest i Trondheim det siste året.

Bergen: “Narko er en stor del av festkulturen på videregående”

Denne uken ble det holdt et infomøte om narkotika for elever på vg2 på skolene i bydelene Fana og Ytrebygda i Bergen.

Politiet i Namdal: “Foreldre må få øynene opp for hva ungdommene sine holder på med”

“Det som er spesielt foruroligende er at det er streite og flotte ungdommer som blir tatt. Ungdommer som av samfunnet blir definert som vellykkede”

Aust-Agder: Ungdommer på 13-14 år tar overdose på GHB

– De unge bryr seg ikke om hva de putter i seg av rusmidler. De tester mer og er ukritiske til det som tilbys, sier Kim Filskov Michelsen i overdoseteamet i Arendal kommune til Agderposten.

Politiet i Levanger: “Slutt å være selvopptatt. Bruk tiden på barna dine.”

“Noen forteller om narkotikabruk på fester, og da han spør om hvorfor, så sier flere av ungdommene at hasj er kult.”

Sportslig leder i Gjøvik-Lyn: Rystet over stoffomfanget blant unge

“Jeg tok kontakt med flere ungdommer som bekreftet at bruk av narkotika er helt vanlig i mange miljøer.”

Indre Telemark: “Hasj har blitt normalisert og 15- 16- åringer bruker det.”

Vest-Telemark Blad har snakket med Cato Listhaul og Mari Moen som arbeider med forebyggende arbeid i politiet i vest- og Midt-Telemark om den økende utbredelsen av cannabis blant unge i fylket.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com