fbpx

Bakgrunn

10 anbefalinger for en verden med mindre narkotikaproblemer

Minst et par hundre tusen mennesker dør av narkotika årlig. Rundt 30 millioner lever med problembruk eller i avhengighet. Et sted mellom 100 og 200 millioner får dramatisk redusert sin livskvalitet på grunn av deres kjæres narkotikaproblemer. ...

Hva er alternativet til opioider?

I 2016 var det anslagsvis 64.000 overdosedødsfall i USA, de fleste av disse var knyttet til lovlige eller ulovlige opioider. Det er flere enn antallet amerikanske soldater som døde i Vietnamkrigen. ...

Hva mener FN om norsk narkotikapolitikk?

Fra tid til annen blir FN brukt som argument i norsk narkotikadebatt: «FN sier at Norge må gjøre ditt eller datt». Eller «Dersom Norge ikke gjør slik eller så, bryter vi med pålegg fra FN». Hva mener FN egentlig om narkotikapolitikk? Og hva mener de... ...

Seks effektive tiltak mot narkovolden

Volden og korrupsjonen narkotikatrafikken medfører er et av det 21. århundres store globale samfunnsproblemer.   Narkotikarelatert vold kan klassifiseres i tre kategorier: Den ene er psykofarmakologisk vold, som er den som utløses av selve bruken, for eksempel kan stoffer som kokain og amfetamin være agresjonsutløsende.... ...

Hvordan skal fredsavtalen i Colombia redusere kokainproduksjonen?

Siden det moderne kokainmarkedet vokste frem i USA mot slutten av sekstitallet, har Colombia vært verdens ledende produsent av kokain. ...

Legemidler utløste historiens dødeligste overdoseepidemi i USA

USA er rammet av historiens verste overdoseepidemi. I 2015 døde 52 000 mennesker av overdoser i landet. Altså 142 mennesker hver eneste dag. ...

WHO-rapport: Konsekvenser av ikke-medisinsk cannabisbruk.

Cannabis er verdens mest utbredte illegale rusmiddel, i 2013 var det estimert at 181,8 millioner mennesker mellom 15 og 64 år brukte en variant av cannabis som rusmiddel. ...

Overdosedødsfall

På det forebyggende området er det allment kjent at brede innsatser mot brede folkegrupper er svært effektivt og veldig rimelig. Når man derimot skal hjelpe små og forholdsvis klart definerte grupper som allerede har et klart definert problem, er logikken en annen. Da er det... ...

SIRUS svarer på spørsmål om narkotika

Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) har en egen side der de svarer på vanlige spørsmål om narkotika, narkotikapolitikk og narkotikaproblemer. Du kan finne siden her.   http://www.sirus.no/sporsmal-og-svar/   Du kan blant annet finne svar på disse spørsmålene:   ...

Hva vet vi om cannabis?

  Det forskes mye på cannabis og virkningen av bruken. Samtidig er meningene og mytene om cannabis mange og sterke. De mest ytterliggående cannabis-entusiastene ser hasj og marihuana som løsningen på de fleste av verdens problemer.   Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan har laget notatet «Hva... ...

Syntetiske cannabinoider

Syntetiske cannabinoider er en stor gruppe rusmidler som er kjemisk fremstilt og har cannabisliknende effekter. Stoffene kan gi en betydelig sterkereruseffekt enn cannabis. De blir produsert i pulverform, og finnes i en rekke ulikevarianter. Syntetiske cannabinoider omtales i medier og på diverse nettsteder med ulike... ...

Mange har historier å fortelle

  Mange har historier de kan fortelle om hvordan rusproblemer arter seg og oppleves. De fleste historiene får vi aldri høre, blant annet fordi slike problemer fortsatt er forbundet med mye skyld, skam, stigmatisering osv. Men noen har fortalt sin historie, og de har dermed... ...

Hvilke rusmidler er farligst?

Dette er et tema som stadig dukker opp i den offentlige debatten rundt alkohol og narkotika. Rankinger over rusmidler finnes, også utført av seriøse forskere. Noen bruker slike rankinger til å gi veldig enkle svar: På den og den rankingen kommer cannabis eller ecstasy bedre... ...

Det nytter – både for rusavhengige, politikere og medmennesker

I narkotikadebatten er det ikke uvanlig å hevde at det ikke nytter å forebygge narkotikaproblemer eller å bli narkotikafri. Derfor kan vi like godt tillate salg av narkotika og heller satse på å hjelpe rusmisbrukerne til å overleve. Dette er langt fra virkeligheten.   ...

Cannabis – bruk og utbredelse

Cannabis er det illegale rusmiddelet som er mest utbredt i Norge. Det betyr ikke at bruken er svært utbredt. ...

Hva inneholder en god narkotikapolitikk?

I den norske debatten kan man lett få inntrykk av at narkotikapolitikken står og faller på enkelttiltak, som f.eks. om noen titalls tunge sprøytebrukere får behandling med heroinpreparater eller ikke. Slik er det ikke. Ikke fordi tiltak som heroinstøttet behandling er uviktige for dem det... ...

Cannabisavhengighet og traumelidelser: Doble byrder – kombinerte løsninger

Hasjavvenningsprogrammet (HAP) og verktøy og kunnskaper fra traumebehandling, kan være til hjelp for mennesker med samtidig traumelidelse og cannabisavhengighet.   ...

Hva er narkotikapolitikk?

Narkotikaproblemet kan variere sterkt over tid, i størrelse og karakter, og fra land til land. En av de viktigste faktorene som påvirker dette, er hvilken politikk myndighetene fører. Det samme gjelder for andre rusmidler som f.eks. alkohol. Alkoholpolitikken kan redusere eller øke alkoholproblemene. Et land... ...

Hva er målene for narkotikapolitikken?

Noen mener at norsk narkotikapolitikk er utopisk og virkelighetsfjern fordi den angivelig skal ha «et narkotikafritt Norge» som mål, dvs. fjerne all narkotika på norsk jord. Mange vil nok ha sansen for en visjon om et narkotikafritt Norge, i betydningen at Norge ville vært et... ...

Fakta om narkotiske stoffer

  Narkotiske stoffer er i dagligtalen en fellesbetegnelse på rusmidler som er forbudt gjennom internasjonale avtaler og gjennom norsk lov. Men stoffene kan være ganske så forskjellige i bruksmåte, virkninger på kort sikt og etter langvarig bruk. Noen av de ulovlige rusmidlene har mer til... ...

Hva viser analysen av avløpsvann om narkotikabruk i Oslo?

I 2014 ble det publisert en studie som analyserer avløpsvannet i over 40 europeiske byer etter spor av narkotiske stoffer. Denne metodologien kan gi et viktig supplement til tradisjonelle spørreundersøkelser om bruk av ulovlige stoffer. Dels slipper man problemer med feilrapportering, og dels unngår man... ...

Forurensede stoffer

Påstand: Stoffene man kjøper på det svarte markedet inneholder en rekke farlige stoffer som samvittighetsløse dealere bruker for å spe ut varene og øke fortjenesten. Stoffene varierer i også renhet og det er denne variasjonen som forårsaker overdoser.   – Det finnes ikke dokumentasjon på... ...

Smartere reaksjoner – bedre resultater?

Det er etter hvert vanlig å bruke andre reaksjonsmåter enn bøter og fengsel på mindre narkotikalovbrudd, særlig hvis det dreier seg om ungdom som eksperimenter med narkotika. Dette er det full anledning til innenfor rammene av både norsk lov og FNs narkotikakonvensjoner. ...
Newsletter Powered By : XYZScripts.com