fbpx

Bergens Tidende: 12-15-åringer jobber med narkoleveranser

Bergens Tidende: 12-15-åringer jobber med narkoleveranser

Bergens Tidende skriver i en reportasje den 30. januar om en 13-åring som ble løpegutt for en narkoselger. Hans oppgave var å overlevere narkotika på kjøpesentre til andre ungdommer som de hadde kjøpt gjennom sosiale medier. 

“Det er de yngste ungdommene som danner store kriminelle nettverk på sosiale medier”

Gutten kan fortelle at årsaken til at han tok på seg jobben, var spenningen, muligheten til å tjene egne penger, og å oppnå respekt fra de eldre guttene som kontrollerte virksomheten.

Guttens far forteller til BT at han har “oppdaget et nettverk på sosiale medier av unge tenåringer og narkotika som har rystet ham”.

“Det er de yngste ungdommene som danner store kriminelle nettverk på sosiale medier”, utdyper han.

Faren og gutten ønsker å være anonyme av hensyn til represalier fra miljøet.

Faren kan videre fortelle at sønnen pådro seg narkogjeld som økte kraftig for hver dag den sto ubetalt, og at han har vært med sønnen for å betale bakmennene. (Det fremgår ikke av artiklene hvilke trusler som ble brukt for å inndrive gjelden).

Gutten forteller videre at han brukte inntekten til å finansiere egen rusbruk, og at han ble avhengig av stadig tyngre stoffer.

“Mange vil få sitt livs sjokk når de oppdager at deres barn ruser seg”

I fjor ble han tvangsinnlagt på institusjon, men selv der fikk han tak i stoff og tok overdose, så nå prøver familien å redde ham ut av rusavhengigheten på egen hånd. Faren forteller at en gang sønnen kom hjem ruset, hadde han sagt til faren “Vær så snill, ikke gi meg opp”. Nå gjør familien sitt beste.

“Mange vil få sitt livs sjokk når de oppdager at deres barn ruser seg. Da vil de også oppleve mangelen på gode hjelpetiltak”, sier faren til BT.

Politiet i Bergen uttaler i reportasjen at de antar at de anslår det kan dreie seg om en 15-20 slike “løpergutter” i 12-15-årsalderen i Bergen, og at de typisk arbeider for “bakmenn” i 17-18-årsalderen.

 

Se også

Narkotikapolitikk har de siste årene jevnlig publisert artikler med presseklipp som viser hvordan aksepten for narkotikabruk brer seg blant barn og unge i hele landet.

Se artiklene her.

 

Vi har også utfordret Stortingspartiene til å kommentere hvordan de ser på denne situasjonen og hva de foreslår av tiltak.

Se spørsmålene vi har stilt partiene her.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com