fbpx

Biluhell øker kraftigere i statene som har legalisert cannabis for rekreasjonsbruk enn i nabostatene

Biluhell øker kraftigere i statene som har legalisert cannabis for rekreasjonsbruk enn i nabostatene

CBS refererer i dag en studie fra Highway Loss Data Institute (HLDI) som viser at biluhell øker mer i delstatene Washington, Colorado og Oregon, som alle har legalisert cannabis for rekreasjonsbruk, enn i nabostatene.

Studien er basert på innrapporterte skademeldinger til forsikringsselskapene i perioden 2012 til 2016, altså fra før legaliseringen ble iverksatt i de tre statene (henholdsvis 2014 og 2015). Den viser at biluhell i Colorado vokste 14% mer enn i nabostatene, i Washington 6% og i Oregon 4%. Enkelta av nabostatene hadde legalisert medisinsk cannabis men ingen av dem cannabis til rekreasjonsbruk.

 

Se også: WHO-rapport: Konsekvenser av ikke-medisinsk cannabisbruk

 

Sett samlet økte biluhellene i de tre statene 3% raskere enn i nabostatene.

 

HLDI har nå initiert en stor-skala, case-kontrollert studie for å studere nærmere hvorvidt det er cannabisbruken som fører til uhellene.

 

Forskningssjef David Zubyved Insurance Institute for Highway Safety, uttaler imidlertid til CBS: “HLDIs funn angående denne tidlige erfaringen i Colorado, Oregon og Washington burde føre til at andre stater som vurderer legalisering, tar en pause.”

 

Se også: Stemmer det at bare 1 av 10 får problemer med narkotika?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com